Stookoliefonds betaalt kosten bodemsanering

Er komt een solidariteitsfonds voor mensen die te maken krijgen met een vervuilde bodem door een lekkende stookolietank. Door het nieuwe fonds betalen particulieren nog maximaal 500 euro van de saneringskosten.

In Vlaanderen hebben zo’n 730.000 gezinnen een stookolietank. Die zijn niet allemaal even betrouwbaar. OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffen­maatschappij schat dat er zo’n 6.500 probleemtanks zijn. Tanks die lekken en dus bodemverontreiniging veroorzaken. Dat kan zware financiële gevolgen hebben voor de eigenaars van de tank. Enkele weken geleden was er nog het verhaal van een 80-jarige weduwe uit Koolskamp van wie de stookolietank was leeggelopen. De vrouw moet haar bodem laten saneren. De kosten daarvoor worden geraamd op ongeveer 85.000 euro.  

Elk jaar krijgen 50 tot 70 mensen te maken met bodemverontreiniging door een lekkende tank. Om financiële katers zoals bij de vrouw uit Koolskamp te vermijden, komt er nu een solidariteitsfonds. Dat hebben de verschillende gewestregeringen beslist. Vandaag moeten benadeelden de kosten voor de sanering volledig zelf betalen. Door het solidariteitsfonds betalen ze enkel nog een dossiervergoeding van 25 euro en 10 procent van de saneringskost, met een maximum van 500 euro.

De bedoeling is dat er drie jaar tijd is om een dossier aan te melden, ook retroactief

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving (CD&V)

“Vanaf 2019 komen we tussen in lekkende olietanks”, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). “De bedoeling is dat er drie jaar tijd is om een dossier aan te melden, ook retroactief. Ook mensen die nu een lek hebben en dat moeten laten saneren, kunnen daar een beroep op doen.”

Het is een solidariteitsfonds dat gespijsd wordt door de stookoliesector zelf. Het wordt gefinancierd door een kleine heffing die in de stookolieprijs is opgenomen. “Als je tankt wordt er een kleine toeslag aangerekend die in een groot fonds gaat”, zegt minister Schauvliege. “Dat fonds dient om die lekkende tanks een oplossing aan te bieden.”

In ons land bestaat er al langer een gelijkaardig solidariteitsfonds voor eigenaars van tankstations. Ook zij hoeven niet zelf op te draaien voor de kosten om hun vervuilde grond te laten saneren.

Meest gelezen