Videospeler inladen...

"We verlagen zoveel mogelijk drempels zodat iedereen bij onze scoutsgroep kan komen"

Het is 14 uur op een stralende herfstzondag in de volkse Gentse wijk de Muide. Scouts Meulestede blazen verzamelen aan hun lokalen en beginnen aan hun wekelijkse vergadering. De groep bestaat amper 3 jaar, maar heeft toch al een 40-tal leden. De leiding doet zijn best om een zo’n goed mogelijke representatie van de buurt te zijn. “We zijn een inclusieve scoutsgroep, iedereen is hier welkom”, klinkt het.

“Meulestede-Muide is geen gemakkelijke buurt”, zegt groepsleidster Eva Willemyns. “We moeten daar niet flauw over doen. De blanke middenklassekinderen zijn gemakkelijk om te bereiken. Voor alle andere kinderen proberen we zoveel mogelijk drempels weg te nemen.” Zo is een uniform bijvoorbeeld niet verplicht. “We weten dat een uniform veel geld kost. Een scoutshemd of een das zijn leuk, maar dat is niet absoluut nodig.”

De scoutsgroep werkt ook met voorinschrijvingen. Afhankelijk van het aantal begeleiders, mag een jeugdbeweging maar een bepaald aantal kinderen aannemen. Uit ervaring weten ze bij Scouts Meulestede intussen dat vooral kinderen uit bemiddelde gezinnen voorinschrijven. “Daarom houden we bewust enkele plaatsen open voor wie het thuis minder breed heeft”, legt Eva uit. “We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn.”

In de buurt wonen ook veel kinderen met een andere culturele achtergrond. Veel van hen spreken thuis geen Nederlands. “Die zijn extra moeilijk te bereiken, omdat hun ouders vaak het concept jeugdbeweging niet kennen”, zegt Eva voorts. “De kinderen zelf bereiken is vaak het gemakkelijkst. We spelen bijvoorbeeld met onze scoutsgroep in het park en die kinderen mogen altijd komen meedoen.”

Anderstalige ouders kennen vaak het concept jeugdbeweging niet

Groepsleidster Eva Willemyns

De ouders meekrijgen vergt dus vaak een grotere inspanning. “We gaan dan bij hen thuis en praten met de ouders. We leggen uit wat we doen. Ze mogen ook gerust eens een zondag komen mee volgen. Zodat er een vertrouwensband kan beginnen”, legt leidster Emma Van Landeghem die leiding geeft aan de Wolven, de -voorlopig- oudste groep bij Scouts Meulestede. Het gaat om kinderen van een jaar of 12. “Dat is de leeftijd waarbij ze sowieso al moeten worden aangemoedigd om te blijven komen”, zegt Emma.

Annabel De Lathouwer staat samen met Emma leiding en valt haar hierover bij. “Kinderen met een andere culturele achtergrond moeten extra aangemoedigd worden”, vertelt ze. “Je stuurt dan bijvoorbeeld een sms’je op voorhand dat ze zeker komen. Tijdens de vergadering zelf gebeurt het zelfs dat we met enkele leiding bij hen thuis aan de deur gaan kloppen om te vragen of ze vanmiddag toch niet willen meedoen.”

We hebben een ontprikkelhoek voor wie het even te veel wordt

Groepsleidster Eva Willemyns

Ook kinderen met een beperking zijn welkom bij Scouts Meulestede. Verschillende leden hebben een lichte mentale beperking. “Soms wordt het voor die kinderen wat te veel op een zondag”, legt Eva uit. “Speciaal voor hen hebben we een ontprikkelhoek (foto onder) gemaakt binnen in het lokaal.” In een van de kamers van de scoutslokalen staat een tipi met daarin dekentjes en wat boekjes. “Zo kunnen ze bekomen en later terug verder meespelen.”

Eva geeft wel toe dat ze niet altijd alle kinderen een plaats kunnen geven in hun scoutsgroep. “Recent kregen we een vraag van een kindje met een fysieke beperking, maar dat was praktisch minder makkelijk haalbaar”, legt ze uit. “We hebben haar uiteindelijk doorgestuurd naar een Akabe-groep (red. scoutsgroep gespecialiseerd in kinderen met een beperking).”

Meest gelezen