Videospeler inladen...

Asbestschandaal in Nederland met uitlopers naar ons land

In Nederland is er beroering over asbest, dat onlangs werd ontdekt in straalzand van het bedrijf Eurogrit. Het gaat om "straalgrit", dat gebruikt wordt om verf en roest te verwijderen bij industriële renovaties, en ook aannemers en schilders zandstralen ermee. Het grit is verkocht aan bedrijven en particulieren in Nederland en in België. De Nederlandse overheid heeft tal van maatregelen genomen,  in ons land zien de overheidsdiensten geen probleem. 

Het asbest dat in het straalgrit is aangetroffen is chrysotiel, in de volksmond "wit asbest" genoemd. Volgens onafhankelijk asbestdeskundige Jasper Kosters in "Terzake" zitten de percentage in de laagste categorie in Nederland, tussen 0,1 en 2 procent in massapercentage. Het gaat wel om losse asbestvezels die door het materiaal gemengd zijn, wat het dan weer gevaarlijker maakt.

De economische consequenties van de zaak zijn in Nederland behoorlijk groot: veel bouwwerven, onder meer aan de Willemsbrug in Rotterdam, zijn stilgelegd wegens het asbestgevaar. En veel bedrijven hebben hun activiteiten moeten onderbreken, want het vervuilde straalgrit is in Nederland alleen al minstens naar 140 bedrijven gegaan. Hoe groot het probleem precies is, is nog niet duidelijk want veel tussenleveranciers en groothandels hebben het product dan weer doorverkocht aan bedrijven of particulieren, die er mee gewerkt hebben, of die het op hun beurt weer doorverkocht hebben. 

In Nederland vermoedt men dat het vervuilde spul afkomstig is uit Oekraïne, maar zeker is dat nog niet. Wel staat vast dat het straalgrit, al dan niet herverpakt door tussenhandelaars, ook in België terecht is gekomen. 

"Belgische overheids te weinig actief"

Een van de Belgische bedrijven waar het vervuilde straalgrit terecht is gekomen, is Smulders Projects in de Antwerpse deelgemeente Hoboken. 

Het bedrijf werd op 9 oktober, de dag waarop de asbestzaak in Nederland in de media kwam, informeel verwittigd door een leverancier dat er mogelijk iets mis was met het straalgrit dat het gekocht had. Het bedrijf heeft dan zelf contact opgenomen met de Arbeidsinspectie en een gespecialiseerde firma voor asbestverwijdering, en alle activiteiten stilgelegd. Enkele honderden mensen werden naar huis gestuurd en de onderbreking van de activiteiten heeft bijna een week geduurd. 

De gespecialiseerde asbestfirma heeft dan het straalgrit onderzocht en er bleken slechts vier stalen positief van de 200. Nadat alle gecontamineerde zones schoon gemaakt waren, kon Smulders Projects dan de werkzaamheden hervatten. 

Volgens Bob Rottiers, de voorzitter van de Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven, was die voorzichtigheid terecht, want is werken met straalgrit dat met asbest vervuild is, letterlijk levensgevaarlijk. Men gaat het asbestmateriaal immers onder hoge druk op metaal spuiten, wat als gevolg heeft dat de asbestvezels nog kleiner en fijner worden, en dus makkelijker ingeademd kunnen worden, zo zei Rottiers in "Terzake".  Bovendien wordt het product gebruikt in een omgeving waar de werkgevers geen asbestfilters of andere beschermende maatregelen hebben. 

Volgens Rottiers zijn de Belgische overheidsdiensten te weinig actief geweest. Hij begrijpt niet waarom er in België niets gedaan wordt, terwijl in Nederland  de overheid corrigerende acties heeft ondernomen, een actieplan heeft opgesteld en actief is gaan traceren waar het product geleverd is, en gebruikt werd. In België is er daarentegen niemand die daar van wakker ligt, zo zei hij. Dat wijst er op dat de mazen van het net nog groot zijn, en dat men heel makkelijk nog steeds asbest kan invoeren en gebruiken op een werf in België, zonder het echt te weten, zo zei Rottiers. 

Adviseur-generaal van de Arbeidsinspectie Luc Van Hamme zei in "Terzake" dat hij door de milieu-inspectie op de hoogte is gebracht, en dat men een onderzoek gevoerd heeft. De arbeidsinspectie heeft dan het advies gegeven de partijen straalgrit met asbest niet te gebruiken, de verpakkingen niet te openen en stofvrij af te dekken. Volgens Van Hamme is er echter geen dreigend gevaar in deze zaak, en moet men de zaken altijd relativeren en objectiveren. 

Herbekijk hier het interview in "Terzake" met Luc Van Hamme van de arbeidsinspectie

Videospeler inladen...

Meest gelezen