Gevangenen krijgen slecht gezondheidsrapport: gemiddeld 24 dokters­bezoeken per jaar en een te hoog genees­middelen­gebruik

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft de zorgverlening in de Belgische gevangenissen in kaart gebracht. Veel gevangenen hebben een slechte gezondheid en gebruiken vaak geneesmiddelen.

Hoog geneesmiddelengebruik

Van de gevangenen die tussen april 2015 en april 2016 in de gevangenis zaten, kreeg 80% in die periode een voorschrift voor een geneesmiddel. 43% van de voorschriften waren voor antidepressiva of angstremmers. Bovendien zijn er ook wel wat problemen met dat geneesmiddelengebruik. Zo gebeurt de verdeling van medicatie onnauwkeurig, waardoor het inname­schema of de dosering soms niet gerespecteerd worden. Met alle gevolgen vandien.

Meer naar de dokter dan buiten de muren

Een Belgische gevangene heeft gemiddeld 24 consultaties per jaar bij een arts, ongeveer 18 daarvan zijn bij een huisarts. Na de huisartsen waren psychiaters de vaakst geraadpleegde artsen. Uit het rapport blijkt dus dat gevangenen veel meer dan een te vergelijken bevolking buiten de gevangenis kampen met gezondheidsproblemen en een dokter raadplegen.

“Die dokters en zorgverleners doen wat ze kunnen”, zegt onderzoeker Patriek Mistiaen, “maar ze geven zelf aan dat de huidige zorg niet voldoende en niet altijd gepast is.” Hulpverleners die voor deze studie ondervraagd werden, wezen er ook op dat niet alle consultaties bij een arts noodzakelijk iets te maken hadden met medische problemen. De vraag om een matras werd bijvoorbeeld aan een dokter gesteld.

Geestelijke gezondheidsproblemen

Heel wat gevangenen kloppen in de gevangenis ook aan bij een psychiater. Jaarlijks gaat het om gemiddeld 3 consultaties per gedetineerde. “Maar de verschillen tussen de gevangenissen zijn groot”, zegt onderzoeker Patriek Mistiaen. “We hebben trouwens geen verklaring voor die variaties. Maar het is wel een feit dat niet veel psychiaters bereid zijn om in een gevangenis te gaan werken. Ze vinden het lastig om in een gevangenis binnen te komen en beschouwen gevangenen als een moeilijkere categorie van patiënten.”

Een ander probleem is dat er in de gevangenis geen psychiater van wacht is om noodgevallen op te vangen. Er is enkel een huisarts, maar die heeft niet altijd toegang tot psychiatrische medische dossiers. Dat maakt het dus moeilijk om gepaste zorg te geven.

Overhevelen naar Volksgezondheid

Het Federaal Kenniscentrum komt tot de conclusie dat de huidige zorgverlening in de Belgische gevangenissen een aantal grote tekortkomingen vertoont. “Er moet een hervorming komen”, zegt onderzoeker Mistiaen. “We zijn vooral een voorstander van een multidisciplinaire aanpak, waarbij huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers, enzovoort samenwerken.”

Een andere belangrijke aanbeveling is de overheveling van de zorg voor gedetineerden naar de minister van Volksgezondheid. Nu is de minister van Justitie nog altijd bevoegd voor deze gezondheidszorg. 

Meest gelezen