Marie Bienaimé / BSIP

Hoe kan je je als nieuwbakken ouders thuis laten begeleiden?

Het eerste proefproject waarbij pas bevallen moeders al na twee dagen ziekenhuis naar huis gaan, wordt positief geëvalueerd. Een goede opvolging thuis is wel cruciaal, zegt de Vlaamse Beroepsvereniging van Vroedvrouwen (VBOV). Nu al zijn er verschillende diensten waarop je een beroep kan doen. Een overzicht.

Het UZ Leuven, het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven en vzw De Bakermat hebben de resultaten voorgesteld van het eerste proefproject rond een verkort ziekenhuisverblijf na een bevalling. Nu gaan pas bevallen moeders gemiddeld na 4 dagen naar huis, in het proefproject was dat al na 2 dagen. De eerste bevindingen zijn alvast positief.

"Bij zwangerschappen en bevallingen zonder complicaties, en als er niks mis is met moeder of kind, kunnen we patiënten perfect sneller naar huis laten gaan", luidt het. Een van de voorwaarden is wel dat de "thuiszorg goed uitgebouwd en georganiseerd is", de ouders werden in het project van zeer nabij opgevolgd. Welke hulp kan je als ouder thuis nu al inschakelen?

Medische opvolging: zelfstandige vroedvrouw aan huis

Voor medische opvolging van zowel mama als baby kan je een beroep doen op  een zelfstandige vroedvrouw (of -man). Zeker de eerste dagen is nauwgezette opvolging noodzakelijk. "Het is een absolute voorwaarde dat elke mama na een kort ziekenhuisverblijf een vroedvrouw aan huis kan raadplegen", zegt Joke Muyldermans, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Vroedvrouwen (VBOV).

Zeker die eerste dagen thuis is regelmatige opvolging cruciaal. Een medische check-up van zowel mama als baby, meten, wegen, antwoorden op allerlei vragen over verzorging, slapen, voeding, peilen naar het emotionele welbevinden... "De VBOV heeft aanbevelingen uitgewerkt die de kwaliteit van de zorg moeten garanderen", zegt Muyldermans. "Er moet op regelmatige basis overleg zijn met huisartsen en ziekenhuizen, maar ook met instanties als Kind & Gezin. Zo kunnen aanstaande en pas bevallen moeders goed voorbereid én opgevolgd worden."    

En het prijskaartje? "De meeste vroedvrouwen zijn geconventioneerd, de bedragen die ze per handeling mogen aanrekenen, liggen vast. Het RIZIV komt voor 100 procent tussenbeide voor consultaties aan huis tot de baby 1 jaar is. Als ouder hoef je niets te betalen, behalve verplaatsingskosten", zegt Muyldermans. Als de vroedvrouw ook werkt met het derdebetalerssysteem, betaalt je ziekenfonds alles rechtstreeks aan haar. In andere gevallen krijg je een attest waarmee je het bedrag kan recupereren. Als je een niet-geconventioneerde vroedvrouw inschakelt, die dus haar eigen prijzen bepaalt, komt het ziekenfonds voor 75 procent tussenbeide.

Een zelfstandige vroedvrouw kan je overigens niet alleen na de bevalling inschakelen, maar ook al tijdens je zwangerschap. Meer informatie over wat een vroedvrouw allemaal kan betekenen of een zelfstandige vroedvrouw zoeken kan via de website van de VBOV.

Gezinsondersteunend: kraamhulp

Naast medische begeleiding heb je als jonge ouder dikwijls ook nood aan andere vormen van ondersteuning. Een kraamhulp kan assisteren bij de verzorging van de baby, maar vangt bijvoorbeeld ook je andere kinderen op, doet boodschappen, kookt, verricht huishoudelijke taken... Zodat je in die eerste weken meer je aandacht kan richten op jezelf als moeder en op je baby.

De meeste diensten voor thuis- en gezinszorg bieden kraamhulp aan, net als de ziekenfondsen. Je vraagt het best een drietal maanden op voorhand al kraamhulp aan, al kan je dat ook na de bevalling nog altijd doen. Je bepaalt in overleg met de dienst zelf hoe veel en hoe lang je hulp wil.

De kostprijs voor kraamhulp wordt berekend aan de hand van je gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. Ziekenfondsen bieden via hun aanvullende verzekering en voordelen een vorm van terugbetaling aan. Die verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds, dus dat vraag je zelf best eerst na. Sommige hospitalitatieverzekeringen komen ook tussenbeide.

Bij de Expertisecentra Kraamzorg, georganiseerd per provincie, vind je meer informatie over kraamhulp in je buurt en waar en hoe je die kan aanvragen. Kraamhulp zit trouwens sterk in de lift: in 2016 werd 20 procent meer aanvragen ingediend dan in 2015.  

"Goede omkadering en ondersteuning"

De VBOV staat helemaal achter het idee dat moeders sneller naar huis kunnen terugkeren na de bevalling. Je bent thuis in je vertrouwde omgeving en als er geen complicaties zijn, levert een lang ziekenhuisverblijf ook geen voordelen op voor de gezondheid van moeder en kind.

"Maar een goede omkadering, een goede ondersteuning, dat moet allemaal voldoende uitgebouwd zijn. En daarvoor moeten we met alle betrokken partijen goed blijven samenwerken", zegt VBOV-voorzitter Joke Muyldermans.  

Meest gelezen