www.aurorebelot.com

Kris Peeters (CD&V) nodigt auteurs “Armoede in België” uit voor gesprek

Armoedespecialisten en auteurs van het jaarboek “Armoede in België” Ides Nicaise (KU Leuven), Jan Vrancken (Universiteit Antwerpen) en Pieter-Jan De Graeve (UGent) worden vrijdag op het kabinet verwacht van minister van Werk, Kris Peeters (CD&V).
De uitnodiging van Peeters is opmerkelijk na de uithaal van staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Zuhal Demir aan het adres van de auteurs.  

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Zuhal Demir (N-VA) verwijt de auteurs gekleurd taalgebruik in hun conclusie. Ze vindt de conclusies in het jaarboek geen wetenschappelijke conclusies, maar eerder politieke conclusie, geschreven door profesoren met een politieke voorkeur. Gisterenavond herhaalde Zuhal Demir in “De afspraak” nog haar kritiek op de conclusie van het jaarboek: “Je spreekt op die manier niet over mensen in armoede. Ik vind het eigenlijk walgelijk dat een wetenschapper dit zo poneert.”

Gedachtewisseling over conclusies en beleid

Minister Peeters wil in gesprek gaan met de auteurs over hun conclusies en het gevoerde beleid. “Het is interessant om als minister in gesprek te gaan met wetenschappers en naar hun analyses te luisteren. Het jaarboek bevat een aantal conclusies waar ik mij in kan vinden. Ik wil hen van mijn kant graag uitleggen hoe het beleid tot stand kwam en waarom we de keuzes die we gemaakt hebben, hebben gemaakt.

Ik ben er zeker van dat het een verrijkend gesprek wordt.

Kris Peeters (CD&V)

Peeters wil graag met de auteurs in debat gaan over de vragen die ze stellen bij het huidige arbeidsmarktbeleid.  Het jaarboek geeft aan dat de wet op werkbaar en wendbaar werk mensen in armoede extra kwestbaar maakt.  Onder meer de grote flexibiliteit maakt het ontzettend moeilijk om privé en werk te combineren.  De minister maakt zich echter sterk dat ze "de afgelopen jaren met nieuwe wetgeving ingezet hebben op het werkbaarder maken van jobs en hebben ons daarbij in het bijzonder proberen richten op wie zich in een sociaal zwakkere positie bevindt. Er zijn daarnaast een aantal interessante conclusies in het rapport waar ik mij volledig in kan vinden en meer over wil horen. Ik steun het idee dat het sociaal beleid moet worden gezien als een bijdrage tot de economische groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen, en niet als een rem daarop. Het mag uiteraard niet enkel een kwestie zijn van maatschappelijke kosten en opbrengsten, er moeten ook duidelijke sociale grondrechten bestaan, stelt het rapport terecht.”

Daarnaast geeft de minister nog mee dat binnenkort op Europees niveau de zogenaamde "Social Pillar", of "sociale pijler" vormgegeven wordt met een verklaring over sociale rechten die de basisprincipes van het sociaal beleid vastlegt.  "Nadien zullen concrete voorstellen uitgewerkt worden, bijvoorbeeld rond de combinatie van arbeid en gezin," aldus Peeters.

Automatisch toekennen sociale rechten

Net zoals staatssecretaris Demir gisteren in “De afspraak” al aanstipte, wil ook minister Peeters werk maken van de automatische toekenning van de sociale rechten. Niet iedereen die recht heeft op sociale rechten nemen deze ook op. Omdat ze de administratieve rompslomp hen afschrikt, omdat ze hun rechten niet goed kennen of omdat ze zich schamen.  “In het zomerakkoord hebben we daarom afgesproken dat we sociale rechten zoveel als mogelijk automatisch toekennen. Dat moet ervoor zorgen dat iedereen die recht heeft op sociale steun ook effectief kan genieten van die steun", aldus Kris Peeters.

Meest gelezen