Online bevraging over energie gelanceerd

Op de website energiepact2050.be kan iedereen zijn mening geven over waar het energiebeleid in België naartoe moet. Dat kan nog tot en met zondag 5 november.

Vorige week werd al bekend dat de verschillende regering van het land een online bevraging over energie zouden lanceren. En nu is de website er ook. Op energiepact2050.be kan iedereen zijn mening geven over het energiebeleid.

De resultaten van de enquête zullen meegenomen worden in de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact. "Dit pact zal de bakens uitzetten voor de transitie naar een duurzamer energiesysteem", zeggen de verschillende ministers die bevoegd zijn voor Energie.

Meest gelezen