Videospeler inladen...

Voorbeeldfiguren moeten jongeren uit kansengroepen naar hoger onderwijs loodsen

Kansarme jongeren, vaak met een migratieachtergrond, zijn oververtegenwoordigd in het buitengewoon onderwijs. De nieuwe vzw PEP wil ze begeleiden met rolmodellen: jonge volwassenen, die uit gelijkaardige situaties komen maar ondanks alles een succesvolle loopbaan hebben opgebouwd.

PEP, voluit "Positive Education Psychology" is opgericht door Rihab Hajjaji uit Antwerpen. Ze wist zich op amper 12 maanden tijd te omringen met een grote groep vrijwilligers, waaronder ook ruim 160 voorbeeldfiguren of rolmodellen. Begin deze week is de vzw officieel voorgesteld.

Onderwijsongelijkheid

PEP wil het talent in jongeren aanwakkeren opdat ze gemakkelijker zouden doorstromen naar het hoger onderwijs. Daar is dringend nood aan, vinden ze bij de vzw, die verwijst naar het PISA-onderzoek uit 2015

Vlaanderen de grootste etnische kloof ter wereld heeft in het onderwijs.

PEP

Jongeren met een migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd onder de zittenblijvers en het buitengewoon onderwijs. De kans dat ze met een diploma de school verlaten, is ook opvallend lager dan voor autochtone leerlingen.

Rihab Hajjaji ziet daarvoor drie redenen. "Die jongeren hebben een gebrek aan positieve voorbeeldfiguren. Er is te weinig toegankelijke informatie over het onderwijs. En zowel de leerkrachten als de ouders van die jongeren hebben te lage verwachtingen."

Videospeler inladen...

De zowat 160 rolmodellen moeten alvast het goede voorbeeld geven. Het gaat om jongvolwassenen, die zelf uit kansengroepen komen, maar die ondanks alles met succes hun studies hebben afgerond.

"Onze voorbeeldfiguren geven persoonlijke begeleiding. We koppelen één rolmodel aan één jongere. De bedoeling is om bij elk schoolrapport samen te zitten en te kijken naar wat er voor die specifieke  jongere kan verbeteren."

Twee van die voorbeeldfiguren zijn Hammad Shahid en Sana Sellami. Sana studeerde sociologie en deed daarna nog toegepaste economie. Ze werkt als coördinator bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Hammad is handelingenieur en kon na die studies aan de slag bij Janssen Pharmaceutica.

Meest gelezen