"Binnen 20 jaar komen de Chinezen naar hier om te zien hoe de mensen vroeger leefden"

Vlaams Parlementslid Bruno Tobback (SP.A) gaf in De Ochtend op Radio 1 felle kritiek op het klimaatbeleid van de Vlaamse Regering. Daarover wordt vanmiddag in het Vlaams Parlement gedebatteerd.

“Binnen 20 jaar komen Chinese toeristen naar hier om te zien hoe de mensen vroeger leefden”, zei Bruno Tobback (SP.A) in 'De Ochtend'. Hij vindt dat het klimaatbeleid van de Vlaamse Regering te traag vooruit gaat. China staat volgens Tobback veel verder in het groener maken van de economie.

Klimaatdoelstellingen

België moet van Europa tegen 2020 15 procent minder CO2 uitstoten dan in 2005. Na moeizame onderhandelingen tussen de regio’s is afgesproken dat Vlaanderen 15,7 procent voor zijn rekening neemt. Het ziet ernaar uit dat die doelstelling niet meer haalbaar is.  

"Industriële Revolutie van onze tijd"

Volgens oppositieleider Bruno Tobback laat de regering kansen liggen.  Ze stimuleert het gebruik van de auto, door bijvoorbeeld spitsstroken in te voeren, en investeert te weinig in alternatieven zoals het openbaar vervoer. Tobback noemt de omschakeling die we moeten maken naar een koolstofvrije economie “de industriële revolutie van onze tijd”.

Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) verdedigde in De Ochtend het regeringsbeleid en gelooft dat de klimaatdoelstellingen wél nog haalbaar zijn. Hij geeft wel toe dat de regering een versnelling hoger moet schakelen, onder meer door de aankoop van elektrische auto’s nog meer te stimuleren.

Klimaatwet

Ook de partijen Groen en Ecolo mengen zich in het debat, maar dan op federaal niveau. In een persbericht vragen ze een Belgische klimaatwet met bindende doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, op korte en lange termijn. “In het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn dergelijke wetten al goedgekeurd. Ook het nieuwe Nederlandse kabinet Rutte III wil een klimaatwet laten goedkeuren in de Tweede Kamer. Die wet is nog stukken ambitieuzer dan wat Europa Nederland oplegt”, zegt Kamerlid Kristof Calvo (Groen).

Meest gelezen