Nicolas Maeterlinck

Studenten aan hogescholen kiezen bedrijfsgerichte en kunstopleidingen

123.130 studenten volgen dit academiejaar les aan een van de de Vlaamse hogescholen. Dat zijn er een half procent of 683 meer dan vorig jaar. VLHORA, de Vlaamse Hogescholenraad, ziet vooral het studentenaantal stijgen in bedrijfsgerichte en kunstopleidingen.

Handelswetenschappen en bedrijfskunde tellen 3,5 procent meer studenten dan vorig jaar. Bij industriële wetenschappen en technologie  zijn er 2,4 procent meer.  En nog andere bedrijfsgerichte opleidingen, zoals architectuur, biomedische opleidingen en nautische wetenschappen lokken meer studenten. Ook de stijging in de  kunstenopleidingen is opmerkelijk met bijna 8 procent.  Bij de generatiestudenten, die pas beginnen aan een opleiding, is dat zelfs 10 procent meer.  

Minder goed scoren de lerarenopleidingen (- 4 procent) en de opleidingen die voorbereiden op zorgberoepen (- 1,8 procent). Volgens secretaris-generaal Eric Vermeylen van de VLHORA gaat het om een conjunctuurgebonden verschijnsel: "In tijden van economische groei kiezen studenten meer voor richtingen die leiden naar een baan in de privésector dan voor richtingen die leiden naar een job bij de overheid of de zorgsector."

Meest gelezen