CD&V en N-VA willen extra inspanningen voor klimaat

Regeringspartijen CD&V en N-VA hebben in het Vlaams parlement gepleit voor extra inspanningen voor het klimaat. "Er zijn dringend extra ingrijpende maatregelen nodig, zoals een slimme kilometerheffing voor personenwagens, strengere normen voor nieuwbouw en het uitfaseren van verwarming op stookolie en op termijn ook op gas", zei Wilfried Vandaele van N-VA.

Het actualiteitsdebat over het klimaat werd gevraagd door de SP.A, na enkele verontrustende voorspellingen over de haalbaarheid van onze doelstellingen voor 2020. "Wat u vandaag doet is iedereen een beetje bedienen", zei Bruno Tobback aan de regering. "U investeert overal een beetje, met als resultaat dat iedereen er slechter door wordt." Hij gaf de nieuwe spitsstroken als voorbeeld. "Iedereen weet dat spitsstroken binnen de kortste keren weer vollopen en toch komen er weer een aantal bij", aldus Tobback. Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) wees er fijntjes op dat die stroken in het laatste kiesprogramma van de socialisten naar voren werden geschoven als oplossing voor de files.

Ook de parlementsleden van N-VA en CD&V verwachten echter meer van hun ministers. "We moeten meer inzetten op elektrische wagens en meer infrastructuur daarvoor inrichten", zei Robrecht Bothuyne van CD&V. "Wij verwachten hier meer ambities en meer acties. We willen ook gaan voor koning fiets in plaats van koning auto. Helaas raakt de vooropgestelde 100 miljoen euro voor investeringen in fietspaden niet uitgegeven."

Net als N-VA pleit CD&V voor een scenario dat de omschakeling naar groene verwarming moet realiseren. "Er zouden elk jaar honderdduizend Vlaamse gezinnen moeten overschakelen", vond Bothuyne. Johan Danen van Groen wil dat de regering Nederland als voorbeeld neemt. Daar worden nu al proefprojecten gelanceerd om woningen van het aardgasnet af te koppelen.

Energieminister Bart Tommelein (Open VLD) onderschreef in het parlement nogmaals zijn ambitie om aardgas te ontmoedigen, al kleefde hij daar geen timing op. "Gas en stookolie zijn federale bevoegdheden", gaf hij aan. "Daarvoor hebben we dus een energiepact nodig."

Stefaan Sintobin van Vlaams Belang, tot slot, verzekerde dat zijn partij niet aan klimaatnegationisme doet en dat nationalisme en ecologie perfect kunnen samengaan. "Maar ik heb het ermee gehad dat omwille van politiek correcte redenen we weigeren de impact van de overbevolking in rekening te nemen", aldus Sintobin.

Minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) herhaalde nog eens dat de échte uitdaging ligt bij de klimaatdoelstellingen van 2030. Om deze te halen zullen nog extra maatregelen nodig zijn, maar hoe zij die wil realiseren bleef onduidelijk.  

Meest gelezen