Videospeler inladen...
Videospeler inladen...

Geens voorstander om levenslang gestraften af en toe een dag buiten de gevangenis te laten

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is ervoor gewonnen om levenlang gestraften die niet meteen perspectief hebben op een voorlopige invrijheidsstelling onder begeleiding af en toe eens een dagje vrij te geven buiten de gevangenis. Hij reageerde in Terzake op een voorstel in die zin van advocaat Walter Damen, de advocaat van levenslang veroordeelde Staf Van Eyken.

 

"We moeten zo weinig mogelijk risico's nemen omdat de samenleving dit niet goed verdraagt", zegt Geens. "Ik zelf ben geneigd om te zeggen dat die mensen inderdaad regelmatig - als ze in aanmerking komen - penitentiair verlof krijgen." Bij een voorlopige invrijheidsstelling moeten de slachtoffers wel vergoed zijn, zegt Geens nog.

Ziekteverzekering voor alle gevangenen?

Uit een rapport van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg bleek dat veel gevangenen in ons land in slechte gezondheid zijn. Nochtans schrijft de Basiswet Gevangenissen voor dat gevangenen recht hebben op eenzelfde kwaliteit van zorg als buiten de gevangenis.

Buiten de gevangenis heeft iedereen een ziekteverzekering, maar gevangenen hebben dat niet. In de gevangenis worden zij verzorgd door zorgverleners aangesteld door het Gevangeniswezen en dus door justitie worden betaald.

Vanaf 1 januari volgend jaar krijgen geïnterneerden - mensen die een misdrijf pleegden maar geestesziek zijn - al een ziekteverzekering. Hun ziektekosten worden vanaf dan gedragen en betaald door het RIZIV. Het is de bedoeling dat justitie het remgeld betaalt, de bijdrage in de ziektekosten die patiënten normaal zelf moeten betalen.

Geens en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) onderhandelen nu over een ziekteverzekering voor alle gevangenen. En ook voor hen is Geens van plan om bij te dragen in de kosten. Hij had het over een premie die hij daarvoor wil betalen. Hij bedoelt daarmee dat hij bereid is om ook het remgeld te betalen voor alle gevangenen, zodra hun medische kosten gedekt worden door een ziekteverzekering.

Meest gelezen