President Xi Jinping wil wereldrol voor "modern socialistisch China"

In een toespraak tot het partijcongres van de communistische partij in Peking heeft de Chinese president Xi Jinping zijn visie voor de toekomst uiteengezet. Hij beloofde "een nieuw tijdperk", maar dat omvat blijkbaar geen politieke liberalisering.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

De toespraak duurde meer dan drie en een half uur en wordt beschouwd als de beleidsverklaring van de huidige Chinese leiders voor de volgende vijf jaar. President Xi schetste een optimistisch beeld en bleek tevreden over de verwezenlijkingen van de voorbije jaren.

"Na decennia van hard werken stapt het socialisme met Chinese kenmerken een nieuw tijdperk binnen", zei Xi. Hij merkte op dat "China nu opnieuw een belangrijke grootmacht is geworden die een belangrijke rol kan spelen in de geschiedenis van de mensheid".

"Het Chinese groeimodel onder communistische controle bloeit" en het biedt volgens president Xi een "nieuwe keuze" voor ontwikkelingslanden. Of anders: hij ziet het Chinese model als een alternatief ontwikkelingsmodel tegenover het westerse liberaaldemocratische model.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Regime in Peking straalt zelfvertrouwen uit

Dat laatste is overigens niet enkel sociaaleconomisch, maar slaat duidelijk ook op het politieke luik. Nergens in zijn toespraak was er een zweem te merken van enige politieke liberalisering. Xi vond het zelf niet nodig om "buitenlandse politieke systemen over te nemen" en volgens hem moet de communistische partij de leiding over het land behouden.

Dat past in de kritiek op de "chaos in het Westen" die de voorbije weken en maanden te horen was in de Chinese regeringspers. Sinds Xi Jinping in 2012 aan de macht is gekomen, is het communistische regime in China overigens nog repressiever gaan optreden tegenover andersdenkenden en kritische geluiden, ook in Hongkong, en zelfs met de ontvoering van Chinese uitgevers in Thailand.

Ook binnen het eigen regime wil president Xi de "partijdiscipline versterken". Dat slaat dan deels op het miljoen mensen dat gestraft is wegens corruptie, maar tegelijk ook op het in de pas te laten lopen van andere partijleden. Volgens sommige waarnemers heeft Xi nu de grootste persoonlijke macht verworven van een Chinese leider sinds Mao Zedong in de jaren 60 en 70.

Op dit congres zullen overigens de politieke bordjes verhangen worden. Xi zal nog vijf jaar op post blijven als president en partijleider, maar de benoeming van nieuwe leden van het politburo van de partij zal een aanduiding geven van zijn opvolgers daarna. Wellicht zal Xi ook dat naar zijn hand zetten, al zijn onverwachte slingerbewegingen altijd al een kenmerk geweest van het communistische regime in de Volksrepubliek.

 

 

Meest gelezen