Raad van State schorst voor de vierde keer vergunning van Schauvliege voor zandgroeve

De Raad van State schorst de toelating tot uitbating van de zandgroeve in Huldenberg. Dat blijkt uit een arrest. In mei van dit jaar had Vlaams minister van Milieu, Joke Schauvliege (CD&V), voor de vierde keer een vergunning voor de uitbating toegekend, nadat de Raad van State de vorige besluiten telkens vernietigd had.

Het bedrijf De Kock uit Overijse kreeg in mei van dit jaar opnieuw een milieuvergunning voor de uitbating van de zandgroeve in Neerijse, een deelgemeente van Huldenberg, in Vlaams-Brabant. Minister Schauvliege legde wel bijkomende voorwaarden op, zoals een beperking van het vrachtverkeer en van de afstand van de activiteiten tot de omliggende bewoning. Maar de Raad van State heeft bezwaren bij de impact van de exploitatie op de plaatselijke verkeerssituatie.

Met het arrest van 17 oktober schorst de Raad van State opnieuw de milieuvergunning voor de uitbating en verandering van de zandgroeve. "Uit de motivering van de vergunning blijkt niet dat er geen negatieve impact is van de exploitatie op de plaatselijke verkeerssituatie", stelt het arrest.

Twee plaatselijke actiegroepen voeren al jaren een juridische strijd tegen de exploitatie van de achttien hectare grote zandgroeve aan de Ganzemans­straat. Ze kanten zich tegen verkeershinder door vrachtwagens, lawaai- en stofhinder en verminking van het landschap. De eerste vergunning dateert van 2009. Door beroepsprocedures werd de toelating tot uitbating telkens ingetrokken.

Schauvliege baseerde zich voor de jongste vergunning op nieuwe tellingen van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van maart 2017. Daarmee vond de minister dat tegemoetgekomen was aan eerdere opmerkingen van de Raad van State over de verkeersproblemen. 

Meest gelezen