Videospeler inladen...

Aantal rokers niet verder gedaald: "We hinken achterop tegenover onze buurlanden"

De Stichting tegen Kanker roept de overheid op om bijkomende maatregelen te nemen tegen het roken. Uit een nieuwe rondvraag van de organisatie blijkt dat het aantal rokers niet verder daalt. Bij de groep tussen 25 en 34 is er zelfs een lichte stijging. De Stichting tegen Kanker pleit onder meer voor hogere prijzen en neutrale sigarettenpakjes zonder logo’s.  

Ten opzichte van 2015 is het aantal rokers stabiel gebleven, zo blijkt uit de enquête van de Stichting tegen Kanker. 20 procent van de ondervraagden rookt, waarvan 17 procent dagelijks. Het aantal rokers ligt hoger in Brussel (25 procent) dan in Wallonië (22 procent) en Vlaanderen (17 procent). Mannen roken meer dan vrouwen (24 procent tegenover 15 procent).

"We zien ook dat bij kansarmen ontzettend veel gerookt wordt. Bij werklozen rookt 39 procent, bij de bedienden is dat slechts 14 procent. Dus mensen met weinig financiële draagkracht roken het vaakst en het meest, paradoxaal genoeg", vult expert tabakspreventie Suzanne Gabriëls aan in "De ochtend" op Radio 1. "De grootste uitdaging is om campagnes op te starten op maat van die doelgroep."

"Instroom van jongeren tegengaan"

"Maar alleen met campagnes gaan we het niet halen. We moeten meer inzetten op het toegankelijker en goedkoper maken van rookstopmedicatie. De instroom van jongeren indijken, is ook enorm belangrijk. Daarom pleiten we voor een maatregel als het neutraal pakje zonder logo's. Een roker die verslaafd is, ga je daar niet mee tegenhouden, maar het kan wel helpen tegen de instroom van jongeren."

De Stichting pleit ook voor hogere prijzen en een rookverbod in auto's met kinderen. Uit de enquête blijkt dat die laatste maatregel de steun krijgt van 9 op de 10 ondervraagden. 55 procent van hen is voorstander van neutrale pakjes (27 procent is tegen). "Allemaal duidelijke signalen voor onze beleidsmakers om harder in te zetten op tabakspreventie."

"Veel rokers voelen zich beschaamd en schuldig"

Rokers echt dwingen om te stoppen, vindt de Stichting tegen Kanker geen goed idee, als het al zou kunnen. "Dat is contraproductief. Heel veel rokers voelen zich al beschaamd en schuldig over hun rookgedrag. Dat is te weinig geweten. Heel vaak ziet men roken nog als een vrije keuze, dat rokers ervoor kiezen om te blijven roken en hun gezondheid te schaden. Zo zit het niet in elkaar, roken is echt een verschrikkelijke verslaving", zegt Gabriëls.

Volgens de experte hinkt ons land achterop in de strijd tegen het roken. "We hebben beleidsmakers nodig die de moed hebben om de strijd tegen het roken en tegen de tabaksindustrie aan te gaan. We zien dat in de ons omringende landen er heel ambitieuze antitabaksplannen zijn. Frankrijk heeft de neutrale pakjes ingevoerd. De prijs wordt er ook opgetrokken en er is een grote campagne op komst, le mois sans tabac (de maand zonder tabak, red.). Nederland kent dat ook met "Stoptober", Engeland ook."

Meest gelezen