Karel Vinck: “Raad van Bestuur spoorwegen moet afstand nemen van inmengingen”

Sophie Dutordoir, de topvrouw van de NMBS, heeft gisteren tijdens de Kamercommissie Infrastructuur felle kritiek geuit op de werking van de spoorwegmaatschappij. Ze wil veel dingen veranderd zien. “Dutordoir staat voor een zeer zware uitdaging”, zegt Karel Vinck, gewezen topman van de spoorwegen.

Eind vorig jaar werd Dutordoir aangesteld door de federale regering als nieuwe CEO van de NMBS. Haar plannen die ze gisteren ontvouwde zijn ambitieus. Ze wil onder meer:

•    Stiptere treinen
•    Meer treinen
•    Betere toegankelijkheid stations
•    Tarieven meer afgesteld op de noden van de klant
•    Wifi in de grootste stations en 2, 3 of 4G op de treinen
•    Reizigers beter informeren
•    Goed onderhouden treinen en stations
•    Treinbegeleiders zijn onmisbaar
•    Een andere/betere bedrijfscultuur
•    Geen bemoeienissen van de politiek

Dutordoir maakte indruk door haar manier van communiceren. Maar … “Ze zal het moeten waarmaken”, klinkt het overal.

Doelstellingen vertalen naar aanvaardbaar actieplan

Voor Karel Vinck is het een ambitieus plan. De doelstellingen zijn duidelijk. Vinck was zelf tussen 2002 en 2005 topman van de NMBS. “Het kritische punt is hoe ze die doelstellingen gaat vertalen naar een actieplan dat voor de verschillende partners aanvaardbaar is. Dutordoir heeft gelijk als ze zwaar de nadruk legt op een veranderende bedrijfscultuur. Maar het succes zal afhangen van de wijze hoe je met je personeel omgaat.”

In een bedrijf is het belangrijk dat de gedelegeerd bestuurder zijn directie zelf kan kiezen. Zonder politieke inmenging.

Karel Vinck, gewezen spoorbaas

Vinck steunt Dutordoir in haar pleidooi dat er geen politieke inmenging mag zijn. “In een bedrijf is het belangrijk dat de gedelegeerd bestuurder zijn directie zelf kan kiezen, benoemen. Zonder politieke inmenging. De Raad van Bestuur moet afstand nemen van inmengingen die er nu gebeuren. Alleen zo kunnen de spoorwegen vooruit.” En er is geen tijd te verliezen, zegt Vinck nog. “Het binnenlandse reizigersverkeer is nog niet geliberaliseerd. Maar de NMBS moet er klaar voor zijn. In vijf jaar zullen alle aanpassingen gebeurd moeten zijn, anders is het verloren. Dutordoir staat voor een zeer zware uitdaging.”

Voordeel van de twijfel

Spoorwegjournalist Herman Welter geeft Sophie Dutordoir het voordeel van de twijfel. “Haar focus is goed”, zegt Welter. “Maar nu komt het moeilijkste. Het waarmaken.” En daar is de spoorwegjournalist sceptisch over. “Ik heb al veel gezien en gehoord al die jaren. Spoorbazen die vol ambitie en vol goede bedoelingen zaten, maar tegen een politieke muur moesten opboksen.” Volgens Welter wordt het belangrijk het personeel en de vakbonden mee te krijgen. “Dutordoir wil geen bemoeienissen van de politiek. Ze vindt dat de NMBS  zelf medewerkers op alle niveaus moet kunnen kiezen.” Herman Welter is niet overtuigd van de slaagkansen.

Logge bedrijfscultuur is pijnpunt

TreinTramBus, de belangenvereniging voor gebruikers van het openbaar vervoer, ziet positieve elementen in de toekomstvisie van Sophie Dutordoir. De focus op de kerntaken van de spoorwegmaatschappij en het belang aan informatie en communicatie naar de reiziger, klinken TreinTramBus als muziek in de oren. "Dat zijn ook maatregelen waar je geen honderden miljoenen voor nodig hebt en die op relatief korte tijd toch een groot verschil kunnen maken", meent TTB.

De logge bedrijfscultuur die door de NMBS-baas werd bekritiseerd, is volgens Treintrambus een echt pijnpunt. Het steunt ook de focus op kleinere projecten in de stopplaatsen om het onthaal te verbeteren maar dringt er wel op aan om de lopende grotere projecten (Aalst, Gent, Mechelen, Oostende, Roeselare, Vilvoorde) af te werken.

Meest gelezen