Videospeler inladen...

Katholiek onderwijs dringt aan op uitstel hervorming secundair onderwijs

De koepel van het katholiek onderwijs vraagt om de geplande hervorming van het secondair onderwijs een jaar uit te stellen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil die hervorming al volgend schooljaar doorvoeren.

Ook het Gemeenschaps- en het stedelijk onderwijs dringen aan op uitstel. Het katholiek onderwijs sluit zich daar nu bij aan. "Nieuwe leerplannen vragen wat tijd", zegt topman Lieven Boeve. "Wij willen die samen met onze scholen ontwikkelen, implementeren en aftoetsen. Daarom vraagt onze raad van bestuur om de startdatum van de modernisering op 1 september 2019 te leggen. Als tegenprestatie engageren wij ons als Katholiek Onderwijs Vlaanderen om tegen die startdatum met nieuwe leerplannen volop die modernisering te kunnen inzetten", zegt Boeve.

"Of er nu nieuwe eindtermen zijn of niet, het blijft een nieuw concept om om te gaan met de eerste graad. Wij willen de leerlingen goed vormen en hen bewust maken van wat ze kunnen en niet kunnen, zodat ze na die eerste graad de juiste keuze kunnen maken", stelt Boeve.

De hervorming van het secundair onderwijs is erop gericht om leerlingen in de eerste graad een brede algemene vorming te geven en het aantal studierichtingen, vooral in het technisch en beroepsonderwijs te verminderen.

Crevits heeft begrip

Minister Crevits heeft wel oor naar de vraag van de onderijwskoepels, maar zegt dat die binnen de regering moet worden besproken.

"Ik vind het heel belangrijk dat men de vaste wil heeft om heel kwalitatief om te gaan met de modernisering. Het is een hele grote verandering in het secundair onderwijs, dus het is logisch dat men vragen heeft om dat kwalitatief te kunnen invoeren. Ik zal nu de onderwijssectoren bij mij roepen om goed naar hun vragen en verzuchtigingen goed te luisteren en dan een weloverwogen keuze te maken", zegt Crevits.

"Tegelijk met de hervorming loopt ook het debat over de vernieuwde eindtermen en als we uit de discussie over de eindtermen geraken, dan kunnen die snel gemaakt worden en kunnen de leerplannen aangepast worden. Voor mij hangen die twee een beetje samen", besluit Crevits.

Meest gelezen