Mandaat Karel Pinxten in Europese Rekenkamer voorlopig niet verlengd

Oud-minister Karel Pinxten (65) grijpt voorlopig naast een derde ambtstermijn als het Belgische lid van de Europese Rekenkamer. De commissie Begrotingscontrole van het Europees Parlement heeft zijn kandidatuur in een geheime stemming afgewezen. Pinxten spreekt van "een interne aangelegenheid" en wacht de stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement af.

De Europese Rekenkamer heeft 28 leden, één uit elke lidstaat. De leden worden benoemd voor een verlengbare termijn van zes jaar. Ze worden benoemd door de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement, op voordracht van hun respectieve lidstaten.

Pinxten zetelt al sinds 1 maart 2006 in de Europese Rekenkamer. Hij gaat voor een derde mandaat van zes jaar, maar de bevoegde commissie van het parlement heeft daar tijdens een geheime stemming een stokje voor gestoken. Dertien leden stemden voor, tien tegen, twee onthielden zich.

Zelf wil Pinxten maar kort reageren. Hij heeft het over een "interne aangelegenheid". "Ik wacht de stemming in de plenaire vergadering van januari af", zegt hij. Behalve de commissie, moet ook het voltallige parlement zich nog uitspreken.

De Europese Rekenkamer onderzoekt de betrouwbaarheid van de begrotingen van de EU-instellingen. Volgens een ingewijde heeft de afwijzing van Pinxten te maken met een lopend onderzoek bij OLAF, het antifraudebureau van de EU, naar "enkele bagatellen" die de oud-minister van Landbouw ten laste zouden worden gelegd. Pinxten zei tijdens zijn hoorzitting in de commissie dat hij ontslag zou nemen als OLAF zou besluiten dat hij fouten gemaakt heeft. Terwijl tijdens de stemming bij sommige parlementsleden het vermoeden van onschuld primeerde, hadden anderen hun twijfels.

Daar komt nog bovenop dat verschillende parlementsleden vinden dat een mandaat als dat van Pinxten beperkt moet blijven tot twee ambtstermijnen.

Meest gelezen