Nieuw controlecentrum Elia in gebruik genomen

Hoogspanningsbeheerder Elia heeft in Schaarbeek het vernieuwde nationale controlecentrum in gebruik genomen. Dat moet ervoor zorgen dat in het steeds complexere energielandschap er steeds elektriciteit voorhanden is.  

Elia zorgt ervoor dat er in België aldoor een evenwicht is tussen vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt. Die taak wordt steeds ingewikkelder. Waar in de vorige eeuw het stroomverkeer maar één richting uitging - van de centrales naar de consument - is dat vandaag steeds meer tweerichtingsverkeer geworden.

Energie opgewekt door windmolens en zonnepanelen dekt een steeds groter wordend aandeel van ons verbruik, maar zon en wind zijn veel minder voorspelbaar dan thermische centrales. Daar komt bij dat ons land deel uitmaakt van de Europese elektriciteitsmarkt, en dat er steeds meer elektriciteit van de ene kant van Europa naar de andere stroomt.

(Lees verder onder de foto)

Om die steeds ingewikkeldere taak het hoofd te bieden, heeft Elia het nationaal controlecentrum in Schaarbeek vernieuwd. "Het controlecentrum is van strategisch belang om het licht in ons land te laten blijven branden", aldus Elia-CEO Chris Peeters. "In het vernieuwde centrum kunnen we die toenemende complexiteit aanpakken."

Elia pompte 600.000 à 700.000 euro in het nieuwe centrum, dat  werd geopend door energieminister Marie Christine Marghem.

Meest gelezen