Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere.

Panama-commissie EP: "Unanimiteit in belastingdossiers afschaffen"

De Europese Commissie moet proberen de Europese unanimiteitsregel inzake belastingsdossiers af te schaffen. Dat staat in het eindrapport van de tijdelijke onderzoekscommissie Panama Papers van het Europees Parlement. De commissieleden betreuren het gebrek aan politieke wil bij sommige lidstaten op het vlak van hervormingen en naleving. Dit werkte fraude en belastingontwijking in de hand.

De commissie werd opgericht nadat in maart 2016 aan het licht was gebracht dat het in Panama gevestigde juridisch advieskantoor Mossack Fonseca tientallen bedrijven en superrijken had geholpen met constructies in belastingparadijzen. Het onderzoek van het Europees Parlement wees uit dat sommige EU-lidstaten de strijd tegen zo'n belastingontduiking en -ontwijking moedwillig tegenwerken.

Inspanningen om zulke praktijken tegen te gaan, worden soms gedwarsboomd door individuele lidstaten, zegt het rapport. Daarom moet de Europese Commissie de unanimiteitsvereiste in belastingdossiers trachten af te voeren. Het eindrapport van de parlementscommissie werd goedgekeurd met 47 stemmen tegen 2 en 6 onthoudingen. Haar aanbevelingen met 29 stemmen tegen 2 en 18 onthoudingen.

Aanbevelingen

De commissie vraagt dat er internationaal geldende definities zouden worden aangenomen van begrippen als offshore-centra en belastingparadijzen. De EU-lidstaten zouden tegen eind dit jaar een lijst moeten opstellen met landen waar "niet-coöperatieve fiscale jurisdicties" bestaan, dus waar de internationale normen inzake goed fiscaal bestuur niet worden nageleefd.

"De belangrijkste conclusie van het Panama Papers-verhaal is kristalhelder: we moeten op een andere manier naar belastingen gaan kijken", zegt Tom Vandenkendelaere (CD&V), een van de vier Belgen in de commissie. "Het kan niet langer dat Europese bedrijven via tussenpersonen zoals advocaten, banken of consultants schijnbedrijfjes kunnen opzetten in belastingparadijzen en zo massaal belastingen ontwijken."

We moeten op een andere manier naar belastingen gaan kijken

Tom Vandenkendelaere

Er is nood aan een veel intensievere informatie-uitwisseling tussen de verschillende nationale registers van uiteindelijke begunstigen (Ultimate Beneficial Owner, UBO), vindt de commissie. Vandenkendelaere: "Zolang banken niet exact weten wie of wat er achter deze schimmige structuren schuilgaat, kunnen zij de bankgegevens ook niet doorsturen naar de correcte nationale belastingautoriteiten."

Volgens Hugues Bayet (PS) onderstreept het eindrapport "hoe cruciaal het is om het vertrouwen van de burgers te herstellen in fiscale en sociale rechtvaardigheid". "We stellen ambitieuze maatregelen voor (...) maar de echte uitdaging is erover te waken dat de Europese Commissie en de lidstaten ze daadwerkelijk uitvoeren." Bayet hecht belang aan de aanbevelingen om snel tot een publiek raadpleegbaar systeem van "country-by-country-reporting" voor multinationals te komen en een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB). Dat laatste "moet een einde maken aan agressieve fiscale planning".

De vergadering van de commissie startte met een minuut stilte voor Daphne Caruana Galizia, de Maltese onderzoeksjournaliste die maandag stierf in een bomaanslag en in februari nog kwam getuigen in de commissie. Het eindrapport en de aanbevelingen van de commissie liggen in december ter stemming voor in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Meest gelezen