James Arthur Photography

Stemming over wijziging asielwetgeving uitgesteld

De stemming over de wijziging van de asielwetgeving, die normaal gezien deze middag in plenaire Kamer zou plaatsvinden, is verdaagd. Het wetsontwerp wordt teruggestuurd naar de commissie Binnenlandse Zaken, na een negatief advies van de Privacycommissie dinsdag. 

"Dit getuigt toch van enige verantwoordelijkheidszin bij de regering, maar wij vrezen dat het enkel om uitstel gaat, geen afstel", reageert Vluchtelingenwerk Vlaanderen, die samen met enkele andere ngo's de Kamerleden woensdag nog opriep om de wetsontwerpen niet goed te keuren.

"De bespreking wordt inderdaad voorgezet in de commissie", bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Dinsdag kwam de Privacycommissie nog met een negatief advies over een bepaald element in het wetsvoorstel, dat de verouderde asielwetgeving moet aanpassen aan nieuwe Europese richtlijnen. Dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen laptops, gsm's en andere bezittingen van asielzoekers zou kunnen inkijken als die elementen zouden achterhouden, is voor de Privacycommissie een brug te ver. Bovendien bestond ook de kans dat de oppositie het wetsontwerp opnieuw ter advies zou voorleggen aan de Raad van State, als het toch op de plenaire kwam.

Voorzichtig tevreden

Vluchtelingenwerk Vlaanderen reageert voorzichtig tevreden op het uitstel. "Dit getuigt toch van enige verantwoordelijkheidszin van de regeringspartijen", klonk het deze ochtend op een persconferentie. 

Dit getuigt toch van enige verantwoordelijkheidszin van de regeringspartijen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Maar afstel komt er niet, vreest directeur Charlotte Vandycke. De tekst wordt volgende week opnieuw besproken in de commissie Binnenlandse Zaken. "Wij vrezen voor een nieuw schijndebat. Het is niet duidelijk of het middenveld nu wél gehoord zal worden, in tegenstelling tot de eerste keer. Wij vragen een grondig debat, een nieuw advies van de Raad van State, en een effectieve hoorzitting in het parlement", klonk het.

Meest gelezen