Nicolas Maeterlinck

Spoorbond ACV-Transcom: "We staan open voor overleg, maar zouden liever debat zien over investeringen"

De christelijke spoorbond ACV-Transcom staat open voor gesprekken over het moderniseren van de NMBS. "Maar ik zou liever een debat zien over investeringen, over de financiële toekomst van het bedrijf." Dat zegt vakbondsman Luc Piens in "De ochtend" op Radio 1. Hij reageert daarmee op de harde analyse van de nieuwe CEO Sophie Dutordoir gisteren in de Kamer. De socialistische bond ACOD Spoor zegt dat Dutordoir hun analyse deelt.

Dutordoir, die nu 7 maanden aan het hoofd staat van de NMBS, had het in de Kamercommissie en in "Terzake" onder meer over een logge bedrijfscultuur en een veel te strikte hiërarchie. Piens erkent dat er zaken veranderd kunnen worden, maar benadrukt dat er een duidelijke structuur nodig is in een groot bedrijf als de NMBS. "Een aantal zaken in de cultuur blijven bestaan omdat we herstucturering na herstructurering moeten bespreken binnen het bedrijf", zegt hij ook.

Wat Piens gemist heeft in het betoog van Dutordoir, is de kwestie van de financiering van de NMBS, die de komende jaren moet besparen. "Ik zou veel liever een debat zien over investeringen, over de financiële toekomst van het bedrijf." Waarom heeft Dutordoir het daar niet over? "De nieuwe baas is aangesteld door de regering. Zij moet dus volgen wat de regering zegt. Ze zal dus dat niet doen in het openbaar."

"Treinen laten rijden en spoorwegen onderhouden is een dure zaak. Kijk naar het nieuwe veiligheidssysteem: die investeringen bedragen 5 miljard. Het is ook zo dat om een 400-tal rijtuigen aan te kopen, men 1,3 miljard nodig heeft. Dat zijn grote bedragen en dan heb ik het alleen nog maar over investeringen, niet over het laten rijden van de treinen." In hetzelfde verband wijst Piens erop dat het plan om wifi aan te bieden op de trein, ook geld zal kosten.

De vakbondsman blijft wel benadrukken dat de spoorbonden al in gesprek zijn met de nieuwe CEO en dat ze openstaan voor verder overleg. Ook over de minimale dienstverlening die er zit aan te komen? "Wij zeggen vooral dat er een goed sociaal overleg moet zijn. De minimale dienstverlening, dat is reageren op de gevolgen van een stakingsaanzegging. Wij willen meer preventief werken", zegt Piens, die vraagt om de rol van de sociaal bemiddelaar te versterken.

"Pleidooi voor meer samenwerking is terecht"

De socialistische spoorbond ACOD Spoor zegt dat Dutordoir hun analyse deelt. De bond maakt ook van de gelegenheid gebruik om opnieuw te pleiten voor een eengemaakte structuur.

"De gevolgen van de splitsing en hokjescultuur waar we als vakbond steeds op gewezen hebben, is mevrouw Dutordoir ook niet ontgaan. We kunnen dit alleen maar toejuichen", stelt de spoorbond op zijn website. Het pleidooi van de NMBS-baas voor meer samenwerking tussen trein-, stations- en loketpersoneel is dan ook terecht, maar er is volgens de bond meer nodig: er moet ook meer samenwerking zijn tussen het personeel van spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel.

"Een vermindering en vereenvoudiging van de operationele communicatieketting is noodzakelijk. Een eengemaakte operationele spoorwegstructuur zal cruciaal zijn om een maximale dienstverlening naar onze reizigers toe te bekomen", aldus ACOD Spoor. "De spoorwegen kunnen niet optimaal sporen op twee verschillende snelheden. Hier dient de politieke overheid haar verantwoordelijkheid op te nemen."

Sophie Dutordoir wees in de Kamer ook op het hoge aantal arbeidsongevallen bij de spoorwegen. ACOD Spoor herhaalt in dat verband twee van zijn voorstellen: een sluitende en veilige vertrekprocedure en het uitschakelen van agressie ten gevolge van fraudegevoelige vervoerbewijzen (met name invulpassen zoals de Go Pass). "We kijken uit naar een constructieve samenwerking", besluit de socialistische spoorbond.

Meest gelezen