Vakbonden reageren negatief op mystery calls door de werkgevers in de dienstenchequesector

Dat de werkgevers uit de sector van de dienstencheques de mystery calls zelf organiseren, is volgens de vakbonden een "gemiste kans". Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zegt dat niet de werkgevers maar de sociale inspectie de mystery calls organiseren.  

De vakbonden hebben meegewerkt aan het actieplan, maar hebben het finaal niet ondertekend, klinkt het. Volgens de bonden wilden de werkgevers de mystery calls niet laten uitvoeren door een onafhankelijke organisatie of de overheid.

"Ervaring uit andere sectoren leert ons dat er bij dergelijke zelfregulering weinig openheid is en externe controle dus helemaal niet mogelijk is", aldus ABVV Algemene Centrale, ACV Voeding & Diensten en ACLVB. Zij vrezen dat het initiatief niet meer is dan "windowdressing", om vooral het imago op te poetsen.

Ook het Minderhedenforum uitte donderdag kritiek. Dat discriminatie erkend wordt, is een goede zaak, maar "eenzijdige zelfregulering biedt onvoldoende garanties", luidde het. Ook het Minderhedenforum wees op de rol van een overheid in een goed gesubsidieerde sector.

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is blij met het initiatief van de Vlaamse dienstenchequesector om mystery calls te organiseren. Hij benadrukt dat niet de werkgevers zelf, maar de sociale inspectie de mystery calls organiseren. "Het gaat niet enkel om discriminatie op basis van leeftijd, geslacht of etnische afkomst, maar bijvoorbeeld ook op basis van handicap of het feit dat iemand
zwanger is", legt Peeters uit. Het wettelijk kader van het voorstel werd door de ministerraad definitief goedgekeurd en gaat nu naar
de Kamer.

 

Meest gelezen