RU

Voka wil een apart statuut voor freelancers

De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka pleit voor een apart statuut voor freelancers, tussen dat van zelfstandigen en werknemers in. Het aantal freelancers is de voorbije jaren fors gestegen, maar volgens Voka zijn de regels nu erg onoverzichtelijk. Het aparte statuut moet de freelancers voldoende sociale bescherming bieden en tegelijk ervoor zorgen dat bedrijven mensen flexibeler kunnen inzetten.

Gedelegeerd bestuurder van Voka Hans Maertens kijkt vooral naar de buurlanden. Zo zijn er in Nederland nu al meer dan een miljoen zogenoemde ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel), die zonder vast contract snel en flexibel inzetbaar zijn. In Groot-Brittannië bestaat het statuut van "worker", dat ook meer flexibiliteit biedt aan bedrijven.

Volgens een enquête onder de eigen leden vindt 70 procent van hen de arbeidsmarkt niet flexibel genoeg. Iets meer dan de helft denkt ook dat er door meer freelancers in te zetten er meer banen zullen ontstaan.

"We moeten nadenken over de arbeidsmarkt van de 21e eeuw", zegt Maertens. "Jonge mensen willen hun eigen baas zijn. Die willen bepalen wanneer ze werken en welke functie ze opnemen en of die al dan niet tijdelijk is. Als we dit structureel willen integreren in de arbeidsmarkt, moeten we het debat openen over welk statuut we aan die freelancers geven."

Volgens een studie van de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV) stijgt het aantal freelancers snel. In Vlaanderen werken nu ongeveer 120.000 mensen freelance, vooral in de wereld van communicatie en managementadvies en in de culturele sector. Dat aantal is tussen 2004 en 2013 met 53 procent gestegen.

Het merendeel van de freelancers, zes op de tien, is hoger opgeleid en man. De overgrote meerderheid van de freelancers (84,9 procent) heeft ook al meer dan vijf jaar werkervaring. In het cijfer van de SERV zijn wel verschillende soorten freelancers opgenomen. Het gaat aan de ene kant om mensen die voltijds als zelfstandige in opdracht van bedrijven werken, maar ook om werknemers die in bijberoep freelance werk doen.

Weinig animo bij sociale partners

Ondernemersorganisatie Unizo is het niet eens met Voka. "Freelancers zijn voor ons echte zelfstandigen. Dat blijkt ook uit onze enquêtes, dat zij zelfstandig willen zijn en dat ze niet willen gaan naar een apart statuut dat lijkt op dat van een werknemer en waarin ze minder flexibiliteit zouden hebben", zegt Caroline Deiteren.

De christelijke vakbond ACV wijst erop dat binnen de Nationale Arbeidsraad, waarin werkgevers en vakbonden overleggen, afgesproken is dat er geen apart statuut nodig is.

Meest gelezen