Reynders bereid tot overleg met de gewesten over wapenleveringen aan Saudi-Arabië

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft in de Kamer vervelende vragen gekregen over de toelating die het Waals Gewest heeft gegeven voor wapenleveringen aan Saudi-Arabië. De oppositie verwijt hem niet te handelen in overeenstemming met een federale resolutie waarin om een verbod wordt gevraagd. Reynders wist de felle uithalen goed te pareren, maar een echt antwoord kwam er niet. Hij gaat wel met de gewesten overleg plegen.

Gisteren liet vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) weten teleurgesteld te zijn over nieuwe wapenleveringen vanuit Wallonië. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) had het vanmiddag over "een gewetenloze beslissing van de Waalse regering om wapens naar Saudi-Arabië uit te voeren." "Het Belgische buitenlands beleid staat voor schut", vindt De Vriendt. 

Lees verder onder de video.

Videospeler inladen...

Ook in de rangen van de meerderheid heerst enig ongenoegen over de gang van zaken. Enerzijds voert het Waals Gewest wapens uit, terwijl minister De Croo geld uittrekt voor humanitaire hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Jemen, waar Saudi-Arabië mee oorlog voert. "Dweilen met de kraan open", noemde Tim Vandeput (Open VLD) dat.

De scherpste kritiek kwam van Dirk Van der Maelen (SP.A). "Hoe laag gaan jullie deze regering laten zakken?", wierp hij de meerderheid voor de voeten. Hij wees er nog eens op dat Saudi-Arabië de mensenrechten in eigen land schendt, terrorisme financiert en in Jemen een vuile oorlog voert. "Wat vindt deze regering en welke stappen worden er ondernomen om Borsus te doen afzien van deze ongelooflijke wapenlevering?", vraagt hij zich af.

Lees verder onder de video.

Videospeler inladen...

Bij minister Reynders gleed de kritiek af zoals water van een eend. Hij gaf een lange uitleg waaruit moest blijken dat ook het Vlaams Gewest en het Brusselse Gewest niet voluit tegen wapenleveringen aan Saudi-Arabië. Zelf blijft hij naar eigen zeggen wel achter de federale resolutie van voor de zomer staan die wapenexport aan dat land verbiedt.

"Ik vraag inderdaad dat die resolutie wordt toegepast en blijf verder werken aan een Europees embargo", klonk het nog. Reynders benadrukte ook nog eens dat wapenexport een exclusieve bevoegdheid van de gewesten is. "Ik ben bereid tot overleg met de gewesten over een embargo", aldus nog de minister, die zegt te betreuren dat de resolutie niet wordt toegepast.

"Het is duidelijk dat het duidelijker kan", moest Vincent Van Peteghem (CD&V) toegeven in "Villa Politica". "Laten we daar zo snel mogelijk duidelijkheid over proberen te krijgen op Europees niveau."

Meest gelezen