© Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

Waterkwaliteit in Vlaams landbouwgebied verbetert niet

De concentraties aan nitraat en fosfaat in de waterlopen in Vlaams landbouwgebied zijn nog altijd te hoog. Dat is de conclusie van de Vlaamse Milieumaatschappij na jaarlijkse evaluatie van de oppervlaktewaterkwaliteit. 

"De doelstellingen van het mestactieprogramma voor 2015-2018 zijn niet meer haalbaar", klinkt het bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Sinds 2013 is er geen verbetering meer vastgesteld voor het gehalte aan nitraat en voor fosfaat dateert het laatste goede nieuws zelfs al van 2010. 

Fosfaatproblematiek

Uit het jaarlijkse rapport van de VMM, blijkt dat ongeveer 67 procent van de 760 meetplaatsen het afgelopen jaar de milieukwaliteitsnorm voor fosfaat overschreed. Sinds 2010 wordt er voor meer dan 3 op de 4 meetplaatsen geen verbetering meer vastgesteld, op de meeste andere plekken (19 procent) stelt men zelfs een verslechtering vast. Volgens de VMM moet het mestbeleid meer aandacht besteden aan de fosfaatproblematiek. "Extra maatregelen zijn nodig", zegt de VMM.

Nitraatproblematiek

Ook voor nitraat is er weinig goed nieuws. De drempelwaarde van 50 mg per liter werd het afgelopen jaar op meer dan een vijfde van de meetplaatsen minstens één keer overschreden. De doelstelling van het mestactieprogramma 2015-2018, om het overschrijdingspercentage terug te dringen tot maximaal 5 procent van de meetplaatsen, is niet haalbaar, klinkt het.

Het aantal plaatsen waar er te veel nitraat wordt gemeten, is sinds 2002 wel fors gezakt. Maar de opmerkelijke verbetering is ook daar enkele jaren geleden gestopt. Sinds 2013-2014 blijft het aantal plaatsen die de drempelwaarde overschrijden stabiel, rond de 20 procent. Positief is wel dat het aantal meetplaatsen waar er sinds 2007-2008 minder hoge concentraties aan nitraat wordt vastgesteld (38 procent), groter is dan de plaatsen waar de concentratie wel nog stijgt (2 procent).

Bedreiging drinkwaterproductie

Hoge concentraties aan nutriënten, zoals nitraat en fosfaat, komen hoofdzakelijk in de waterlopen terecht via mest. Fosfaat en nitraat hebben een negatieve impact op de ecologische toestand van het water. Te hoge concentraties bedreigen de drinkwaterproductie.

Meest gelezen