Jonas Hamers / ImageGlobe

Belgen sparen een almaar kleiner deel van hun inkomen

Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de Belgen in 2016 maar 11,2 procent van hun inkomen opzij hebben gezet. In 2015 was dat nog 11,5 procent. In verhouding sparen we dan wel een stuk minder, toch blijven we massaal geld parkeren op spaarrekeningen. 

We sparen al meer dan 20 jaar minder. De laatste piek dateert al van 1993. Toen werd nog ruim een vijfde van het inkomen opzijgezet. Dat we de voorbije jaren verhoudingsgewijs minder sparen, heeft volgens economen te maken met de dalende rente.

Het gaat hier zowel over het sparen van inkomen uit arbeid als inkomen uit vermogen. Door de lage rente op de spaarboekjes, is dat inkomen uit vermogen gedaald, zeker omdat er bij ons veel geld op spaarrekeningen staat.

Op korte termijn beschouwen economen dat 'minder sparen' als goed nieuws: meer consumeren leidt tot meer economische groei. Op lange termijn is het beeld minder duidelijk. Omdat er onzekerheid is over de toekomstige pensioenen bijvoorbeeld, kan het toch wenselijk dat mensen een spaarbuffer achter de hand houden.

Meest gelezen