Brussels Gewest heeft begroting in evenwicht

De Brusselse regering heeft kort na de middag een akkoord bereikt over de begroting voor 2018. Die bedraagt alles samen 4,5 miljard euro en is in evenwicht.

Voor concrete maatregelen is het wachten tot volgende week maar Brussels minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) zegt dat de begroting het mogelijk zal maken om "de zeer grote ambities van het regeerakkoord uit te voeren". En dit ondanks de omstandigheden die in 2014, toen het regeerakkoord werd opgesteld, totaal niet konden worden voorzien. Vanhengel verwijst daarmee naar de aanslagen en de vele problemen met de Brusselse tunnels.

Overigens worden de uitgaven voor de renovatie van de tunnels buiten de jaarbegroting gehouden, net zoals andere grote infrastructuurwerken en uitgaven voor veiligheid. Alles samen gaat het om zowat 275 miljoen euro. Ook Vlaanderen past een dergelijke begrotingstechniek toe, voor Oosterweel bijvoorbeeld.

Minister Vanhengel zegt dat het makkelijker was het evenwicht te bereiken doordat de regionale belastinghervorming positieve gevolgen heeft gehad. Ook de betere financiële situatie van de gemeenten, die als geheel een positief saldo boeken, was een meevaller.

Er is ook een akkoord over de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), voor een bedrag van 1,3 miljard euro. De GGC regelt in Brussel zaken als gezondheidsbeleid, gezinsbeleid, kinderbijslag of armoedebestrijding. Overigens zou de kinderbijslag, een heikel thema in Brussel, voorlopig niet worden hervormd.

De details over het akkoord zal minister-president Rudi Vervoort (PS) volgende week donderdag voorstellen tijdens zijn beleidsverklaring.

Meest gelezen