Brussels Gewest wil een derde minder proefdieren tegen 2025

De Brusselse regering heeft een regeling goedgekeurd om tegen 2025 het aantal proefdieren te verminderen met 30 procent. Dat schrijft De Standaard. De dierenrechtenorganisatie GAIA vindt het "een voorbeeldige stap in de goede richting". "Maar de regeling moet nog uitgewerkt worden in een concreet stappenplan", aldus GAIA.

De ambitie is om het voor veiligheidstests en onderwijs (bijna) volledig zonder proefdieren te doen tegen 2025. De bevoegde Brusselse staatssecretaris Bianca Debaets (archieffoto) zegt dat er nu al veel alternatieven bestaan voor veiligheidstests voor bijvoorbeeld cosmetica of voedsel. Voor het onderwijs ligt dat moeilijker, omdat proefdieren daar gebruikt worden voor onder meer dissecties.

Voor onderzoek naar ziektes bestaan nog geen valabele alternatieven. "Uiteraard blijft onderzoek naar geneesmiddelen voor therapieën tegen ziektes als kanker, parkinson of alzheimer noodzakelijk. Dat domein krijgt daarom uitstel tot 2045", zegt Debaets in De Standaard.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) doet al onderzoek naar het vermijden van toxiciteitsproeven op levende dieren. Het team van professor Vera Rogiers ontwikkelde bijvoorbeeld een methode om stamcellen van menselijke huid om te zetten in menselijke levercellen, waardoor tests kunnen worden gedaan in verband met levertoxiciteit terwijl tegelijk proefdieren gespaard worden. De Brusselse regering steunt dat onderzoek en geeft het ook subsidies.  

Vorig jaar werden ruim 90.000 dieren gebruikt voor proeven in Brussel. In Vlaanderen waren er dat ongeveer 245.000, in Wallonië bijna 200.000.  

GAIA: "Het is een voorbeeldige stap vooruit"

De dierenrechtenorganisatie GAIA juicht de principebeslissing van het Brussels Gewest om het aantal proefdieren tegen 2025 met 30 procent te verminderen toe.

"Het is een voorbeeldige stap in de goede richting, die nog wel moet worden uitgereikt in een concreet stappenplan. Het is de eerste keer dat een regering in België een duidelijke doelstelling heeft geformuleerd met concrete targets voor het verminderen van het aantal proefdieren", klinkt het.

GAIA wil "constructief meewerken aan het initiatief". De dierenrechtenorganisatie wil dat ook Vlaanderen en Wallonië een dergelijk initiatief nemen.

Meest gelezen