Hogere uitkering mogelijk voor alleenstaanden onder hetzelfde dak

De RVA mag mensen die een woonplaats delen niet automatisch als samenwonend registreren. Dat blijkt uit een arrest van het Hof van Cassatie, nadat enkele leden van het ABVV een rechtszaak hadden aangespannen tegen de RVA. 

Dit arrest kan gevolgen hebben wanneer bijvoorbeeld werklozen een uitkering krijgen. Die is voor samenwonenden lager dan voor alleenstaanden. Bewoners die onder hetzelfde dak leven, maar bewijzen dat ze alleen huur en gemeenschappelijke lasten delen, kunnen het recht opeisen om een uitkering als alleenstaande te krijgen.   

Rechtsonzekerheid

Jongeren die op eigen benen willen of moeten staan, huren soms een kamer in een huis dat ze met anderen delen.  Maar voor wie recht heeft op een werkloosheidsuitkering brengt dit rechtsonzekerheid met zich mee. Hoewel deze personen alleenstaand zijn en alle kosten van hun levensonderhoud zelf dragen, beschouwen sociale zekerheidsinstellingen hen vaak als ‘samenwonend’ omdat ze met verschillende mensen op hetzelfde adres wonen.

Het Hof van Cassatie oordeelt nu dat het sociaal-economisch voordeel van het samenwonen onvoldoende is om de bewoners als samenwonenden te beschouwen. “Daarvoor is tevens vereist dat zij ook taken, activiteiten en andere huishoudelijke aangelegenheden, zoals het onderhoud van de woonst en eventueel het inrichten ervan, de was, de boodschappen, het bereiden en nuttigen van de maaltijden gemeenschappelijk verrichten en daarvoor eventueel financiële middelen inbrengen”, zo zegt het Hof in haar arrest. De bewijslast ligt wel bij de uitkeringsgerechtigde.

Meest gelezen