Jonas Hamers / ImageGlobe

Hoeveel extra's krijgt u bovenop uw loon?

46,9 procent van alle Belgische bedienden, kader- en directieleden in de privésector heeft een variabel loon. Dat is een zesde meer in vergelijking met drie jaar geleden. 

De cijfers komen van SD Worx. Het bedrijf, dat zich toelegt op personeelsbeheer, analyseerde de loonbrieven van meer dan 110.000 werknemers en stelde vast dat een variabel loon het meest voorkomt in de chemische sector en de farmaceutische sector. Ook kleinere bedrijven keren vaker een variabel loon uit. En je ziet het ook meer in Wallonië dan in Vlaanderen.

De trend is stijgend

Bij 46,9 procent van de Belgische bedienden, kader- en directieleden in de privésector wordt het vast loon aangevuld met een variabel loon. In 2014 was dat het geval 40,7 procent van de werknemers in de privésector.

Het meest voorkomend zijn bonussen, premies of commissies. In 2017 hebben 37,2 procent van de begunstigden die vorm van variabele verloning ontvangen. In 2014 was dat 31 procent.

Daarnaast zijn er de niet-recurrente resultaatsgebonden premies in het kader van cao 90. Hier is slechts sprake van een lichte stijging van 14,5 procent naar 14,7 procent.

Een derde mogelijkheid zijn de warrants of aandelenopties. Die krijgt 5,1 procent van de bedienden, kader- en directieleden. Drie jaar geleden was dat 3,7 procent.

“Warrants zijn een interessante formule omdat ze vrij zijn van RSZ-bijdragen. Vreemd dat bedrijven ze vaak laten liggen. Een gemiste kans.

Brigitte Oversteyns, managing consultant reward bij SD Worx

De winstpremie: de vierde mogelijkheid

In het zomerakkoord lanceerde de federale regering nog een nieuwe mogelijkheid: de winstpremie. Daarmee kunnen ondernemingen vanaf 2018 een deel van de winst van een boekjaar toekennen als bonus voor hun werknemers.

“Financieel is de winstpremie interessanter dan een gewone bonus. Ze is makkelijker in te voeren dan bijvoorbeeld cao 90. En het plafond ligt hoger", zegt Geert Vermeir, manager juridisch kenniscentrum bij SD Worx. "Het bedrag van de winstpremies mag 30 procent van de loonmassa zijn."

Daartegenover staat dat de premie alleen aan een winstdoelstelling mag gekoppeld zijn. Bij cao 90 zijn ook niet- financiële doelstellingen toegelaten, zoals een hogere klantentevredenheid of een daling van het aantal arbeidsongevallen. De winstpremie is ook een collectief voordeel: alle werknemers moeten een premie ontvangen.

Variabele verloning in de praktijk

Kijken we naar een ICT-analyst, dan vertrekken we van een maandloon van 3.489 euro bruto (mediaan op basis van 1.282 waarnemingen). Het basisjaarloon bedraagt 48.567 euro. Van alle medewerkers met dit profiel heeft 35 procent een variabel loon. Dit is hoe die variabele verloning er volgens de berekening van SD Worx uitziet:

  • Mediaan bonus bruto: 1.442 euro
  • Mediaan cao 90: 1.600 euro
  • Mediaan indien warrants: 4.307 euro

Meest gelezen