Kringwinkels hebben dringend nood aan extra werkkrachten

De Kringwinkels hebben dringend nood aan meer werkkrachten. Tegen 2018 moeten er 500 mensen bijkomen, tegen 2021 zijn dat er al 1.500. De sector luidt de alarmbel naar aanleiding van de Dag van de Kringwinkel morgen.

De Kringwinkels kampen met een nijpend personeelsprobleem. De meeste van de 135 Kringwinkels zijn maatwerkbedrijven, de vroegere sociale werkplaatsen. Dat wil zeggen dat er hoofdzakelijk mensen werken die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Om hen tewerk te stellen krijgen de Kringwinkels subsidies. Daar staat echter tegenover dat de Vlaamse overheid een zogenoemd "contingent" heeft bepaald van tewerkstellingsplaatsen voor de sector. En daar wringt volgens de Kringwinkels het schoentje. Het aantal arbeidsplaatsen is namelijk al jaren niet meer aangepast, en volstaat dus al een hele tijd niet meer.

Onze omzet groeit, de instroom van de goederen stijgt en het aantal klanten groeit.

"Onze omzet groeit, de instroom van de goederen stijgt, het aantal klanten groeit en ook het aantal winkels is toegenomen", zegt Marleen Vos, directeur van de Kringwinkels. "Willen we de milieudoelstelling halen van OVAM - en dat is 7 kilogram hergebruik per persoon tegen 2022 - dan moet er ook volk bijkomen."

Personeelstekort

Concreet hebben de Kringwinkels nood aan 500 nieuwe chauffeurs, kassamedewerkers, magazijniers en winkelbedienden. Tegen 2021 moeten er dat zelfs 1.500 zijn. Ter info: in de 135 Kringwinkels werken momenteel 5.426 mensen.

"De investering in extra tewerkstelling die de sector broodnodig heeft, zijn geen kosten, maar een logische en meer dan verantwoorde beleidskeuze. Meer hergebruik leidt tot meer tewerkstellingsmogelijkheden en omgekeerd. De instroom van spullen stijgt en kringloopcentra moeten zorgen voor meer hergebruik. De overheid moet er mee over waken dat er een coherent beleidskader bestaat dat daartoe de vereiste middelen voorziet."

De overheid zou het contingent dit jaar uitbreiden met 500 plaatsen, maar het is nog niet duidelijk of die plaatsen naar de sociale of de beschutte werplaatsen gaan, zegt Marleen Vos nog. Die ziet echter ook andere mogelijkheden om tegemoet te komen aan het probleem. Ze denkt daarbij onder meer aan het uitbreiden van het contingent met langdurig werklozen en laaggeschoolden.

Dag van de Kringwinkel

Voor de Dag van de Kringwinkel zetten de 135 Kringwinkels in Vlaanderen morgen de deuren open voor een blik achter de schermen. Ook onder meer workshops, animatie en optredens staan op het programma. Voor meer info: www.dekringwinkel.be.

Meest gelezen