Leuvense onderzoekers willen sporters duwtje in de rug geven met sportcheques

De Leuvense onderzoekers Jeroen Scheerder en Erik Thibaut van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid pleiten ervoor dat lokale overheden meer werk maken van het toekennen van sportcheques om de bevolking meer te doen sporten. 

Sport is een recht, iedereen moet aan sport kunnen doen. Maar niet iedereen heeft de kans om zich aan te sluiten bij een sportclub, want dikwijls is het te duur. Daarom willen de Leuvense onderzoekers dat er meer gebruik wordt gemaakt van sportcheques.

Rondvraag bij 6.000 personen

Wat de kinderen betreft lopen de gemiddelde jaarlijkse uitgaven op van 121 euro voor squash en 161 euro voor lopen tot 1.325 euro voor golf en 2.092 euro voor wielrennen.

Berekend per uur sport wordt het meest uitgetrokken voor ski en snowboard (55,6 euro) en wielertoerisme (26,6 euro) en het minst voor rollersport (2,2 euro), gymnastiek en badminton (2,6 euro).

Volwassenen spenderen het meest aan zeilen (3.409 euro per jaar) en wielrennen (2.462 euro) en het minst aan zwemmen (146 euro) en lopen (187 euro). Per uur kost roperskipping een volwassene 26,6 euro terwijl wandelen slechts 0,1 euro kost.

Iedereen moet aan sport kunnen doen

Het is volgens de onderzoekers duidelijk dat een aantal sporten voor minder begoeden momenteel financieel moeilijk haalbaar zijn. Naar analogie met de cultuurcheques pleiten ze er daarom voor dat er op lokaal niveau meer werk gemaakt wordt van de uitgave van sportcheques die de betrokkene naar eigen goeddunken in een sporttak kan investeren.

"Men zou hiermee bijvoorbeeld een aantal gratis proeflessen in clubs kunnen financieren om mensen de eerste drempel te laten overwinnen", aldus Erik Thibaut.

De Vlaamse overheid biedt weliswaar heel wat financiële steun aan de sportfederaties maar deze laatsten leveren volgens Jeroen Scheerder te weinig inspanningen om ook doelgroepen zoals armen, migranten en alleenstaanden aan te trekken.

"Daarnaast betalen nu reeds instanties zoals ziekenfondsen aan hun klanten een aantal kosten van het sporten terug. Ik vind dat dit eerder een taak is van de overheid om op dat vlak herverdelend en marktcorrigerend op te treden", besluit Scheerder.

Meest gelezen