BELGA

Gemiddeld meer dan 1.000 veroordeelden onder elektronisch toezicht in eerste helft 2017

In de eerste helft van 2017 stonden er in Vlaanderen dagelijks gemiddeld 1.078 veroordeelden onder elektronisch toezicht (ET). In de eerste helft van 2016 lag dat cijfer nog op 908. Het aantal nieuwe mandaten voor elektronisch toezicht is in dezelfde periode ook gestegen van 234 per maand naar 331 per maand. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Lorin Parys heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Uit de cijfers die Parys heeft opgevraagd blijkt dat het aantal nieuwe mandaten voor elektronisch toezicht opnieuw in de lift zit. Zo zijn er voor de eerste helft van 2017 alleen al bijna 2.000 nieuwe mandaten opgestart, terwijl de teller voor heel 2016 uitkwam op zo'n 3.000.

Het cijferoverzicht toont verder een opvallende daling in de maand oktober 2015. Toen waren er amper 85 nieuwe mandaten, terwijl het maandelijkse gemiddelde normaal boven de 200 ligt. Die daling is te verklaren door de personeelsstakingen in die periode. Het personeel legde toen het werk neer uit protest tegen het tekort aan werkingsmiddelen. Er werd ook verwezen naar ICT-problemen en naar technische problemen met (verouderde) enkelbanden.

Uit de cijfers blijkt voorts dat een nieuwe vorm van elektronisch toezicht, namelijk het elektronisch toezicht als autonome straf (ETAS), nog niet vaak wordt toegepast. Sinds 2016 kunnen rechters veroordeelden naar huis sturen met een enkelband in plaats van een gevangenisstraf, werkstraf of geldboete op te leggen. Voordien konden rechters zelf geen elektronisch toezicht opleggen als autonome straf. De maatregel was een van de manieren van de federale regering om de overbevolking in de gevangenissen te helpen verminderen. Maar uit de cijfers blijkt dat er tot en met juni 2017 amper 18 dossiers waren voor elektronisch toezicht als autonome straf.

Meest gelezen