Carbon+Alt+Delete: meespelen op de koolstofmarkt

Vier Leuvense energie-experts kopen via een vzw uitstootrechten op de koolstofmarkt om ze daarna te vernietigen. Alles heeft te maken met de koolstofmarkt of emissiehandel in Europa. Energiebedrijven en grootverbruikers krijgen een aantal rechten om CO2 uit te stoten. Wie weinig CO2 loost, mag rechten op de markt verkopen en krijgt daarmee een extra bonus. De vzw wil met de steun van de burger dat systeem nog veel efficiënter maken.

In Europa bestaat een speciaal systeem om energiebedrijven en grote verbruikers van energie schoner te laten produceren. Bedrijven krijgen een bepaalde hoeveelheid uitstootrechten of -aandelen. Een aandeel staat voor een ton CO2. (In het jargon van de klimaatonderhandelaars heet dat dan emissiecertificaten voor de emissiehandel of ETS, Emission Trading System.)

Europa en de lidstaten leggen vast hoeveel van die rechten een bedrijf krijgt. Het aantal is sowieso beperkt. Een bedrijf dat schoon produceert heeft een overschot van die rechten en kan ze verkopen aan bedrijven die er te weinig van hebben omdat ze te veel CO2 uitstoten.
De koolstofmarkt, of emissiehandel, is dus een systeem van de wortel en de stok. Een bonus voor de goede leerling, slechte leerlingen moeten extra CO2-rechten kopen. Dat is de theorie.

Kink in de kabel

De prijs van een CO2-aandeel of emissiecertificaat is nooit echt hoog geweest. Vandaag bedraagt die zo'n zeven euro. Bedrijven die meer CO2 willen uitstoten kopen daarom gewoon certificaten bij. Dat is goedkoper dan te investeren in schonere techologieën. Experts schatten dat de emissiehandel, de koolstofmarkt, pas goed werken als een aandeel veertig euro kost. De reden waarom een certificaat zo goedkoop is, is dat de lidstaten er in het verleden veel te veel hebben toegekend aan bedrijven.

Europa is zich ondertussen bewust van het probleem en probeert de overschotten weg te werken. Een hervorming van het systeem is in ieder geval in de maak.

Carbon+Alt+Delete: burgers sturen koolstofmarkt bij

Vier Leuvense energie-experts kwamen op het idee om zelf een rol te gaan spelen op de koolstofmarkt. Ze richtten daarom een vzw op die koolstofaandelen of certificaten opkoopt en vernietigt. Op die manier worden de overschotten kleiner en zal de prijs per aandeel geleidelijk stijgen. Een gemiddelde Belg verbruikt 9 ton CO2 per jaar. Voor pakweg zestig euro zou hij dus die uitstoot kunnen compenseren door 9 certificaten aan te kopen en daarna te vernietigen. Na een maand heeft de vzw driehonderd certificaten uit de handel gehaald.

We zijn met 500 miljoen Europeanen. Als een klein deel daarvan emissiecertificaten begint op te kopen en te vernietigen, kunnen we wel degelijk impact hebben op het totale systeem.

Dat lijkt een peulschil. "Maar we hebben de wet van het grote getal met ons mee", zegt initiatiefnemer Kenneth Van den Bergh in De Wereld Vandaag op Radio 1. "Het is een systeem dat Europees is. We zijn met 500 miljoen Europeanen. Als een klein deel daarvan emissiecertificaten begint op te kopen en te vernietigen, kunnen we wel degelijk impact hebben op het totale systeem. In Europa stoten grote bedrijven  jaarlijks een miljard ton CO2 uit. Het begin is dus klein maar we hebben de ambitie om fel te groeien."

Meest gelezen