Ontslagen omdat je zwanger bent? Dat hoef je als vrouw niet te pikken!

Drie op de vier vrouwen worden benadeeld op het werk naar aanleiding van hun zwangerschap. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontslag of pesterijen op het werk omdat je zwanger bent. Het Instituut start een nieuwe campagne om vrouwen aan te sporen om op te komen voor hun rechten.  

Twee op de tien vrouwen worden rechtstreeks gediscrimineerd omdat ze zwanger zijn of moeder zijn, vertelt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. En ze geeft een paar voorbeelden. Zo kreeg een vrouw bij een aanwervingsprocedure te horen dat ze de job niet had gekregen omdat ze al drie kinderen heeft en dat dat wellicht niet te combineren valt met de aangeboden functie. Of iemand anders kreeg bij haar ontslag te horen dat haar afwezigheid door haar zwangerschap problemen had meegebracht voor het bedrijf en dat daarom het contract werd stopgezet.

Onrechtstreekse discriminatie

Maar bij bijna 7 op de 10 gevallen is de discriminatie veel minder rechtstreeks, vertelt Liesbet Stevens. Bijvoorbeeld: een vrouw  laat aan haar werkgever weten dat ze zwanger is, en opeens, zonder dat dat gepland is, krijgt ze een bijkomende evaluatie en die blijkt plots negatief  na jarenlange positieve evaluaties. En op basis van die negatieve evaluatie volgt dan een ontslag of een demotie. Dat zijn situaties waarbij niet uitdrukkelijk gezegd wordt dat het om de zwangerschap gaat, zegt Stevens, maar waarbij je vaststelt dat het in wezen toch enkel daarover gaat.  

15 procent  van de vrouwen voelt zich buiten gepest wegens hun zwangerschap

Liesbet Stevens, adjunct-directeur Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Maar erger is dat vrouwen zelf de stereotiepen rond zwangerschap en moederschap overnemen die leven in de samenleving, zegt Stevens. Zo blijkt uit de bevraging dat zwangere vrouwen die eigenlijk werk zoeken, vaak niet solliciteren omdat ze denken dat ze toch niet zullen aangeworven worden. Of vrouwen zeggen dat ze hun werkgever wel begrijpen als ze niet aan een opleiding mogen beginnen omdat ze zwanger zijn.  

Vrouwen kennen hun rechten niet

"Veel vrouwen kennen dus duidelijk hun rechten niet", zegt Liesbet Stevens. Zo heb je bijvoorbeeld het recht op  een risico-analyse door je bedrijf. Dat moet nagaan of je eigen gezondheid of die van je ongeboren kind niet in gevaar wordt gebracht door je werk. En als blijkt van wel, moeten er ook maatregelen getroffen worden. Vrouwen hebben ook het recht om na hun zwangerschap terug te keren naar hun vroegere functie of een gelijkwaardige functie.

Nieuwe campagne "Mama blijft aan boord”

Om vrouwen bewust te maken van hun rechten start het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen nu een campagne . De titel “Mama blijft aan boord” verwijst naar het teken achteraan op de auto dat chauffeurs aanspoort om voorzichtig te zijn. Zo moeten we ook omzichtig omgaan met zwangere vrouwen en moeders, zegt Stevens en hen duidelijk maken dat ze zich helemaal niet schuldig moeten voelen omdat ze zwanger zijn.

De campagne spoort ook vrouwen aan om het Instituut te contacteren wanneer ze op het werk geconfronteerd worden met problemen. Op de website van het Instituut kun je een klachtenformulier invullen en ook via de gratis telefoonlijn “ 0800-1200” kun je discriminatie melden. "Onze hulp is gratis, vertrouwelijk en altijd in samenspraak met de slachtoffers", zegt Stevens.   

We zien alsmaar vaker dat mannen niet pikken dat hun zwangere vrouw zo negatief behandeld wordt.

Liesbet Stevens, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Want de klachten die nu bij  het instituut binnenkomen, zijn maar het topje van de ijsberg. “We krijgen nu zo’n 600 meldingen van discriminatie binnen per jaar, waarvan een groot deel gaat over discriminatie op het werk, vertelt Liesbet stevens. “En dan gaat het vaak over zwangerschaps-en moederschapsdiscriminatie. Maar we zien meer en meer dat die klachten ook door mannen worden ingediend. Meer en meer mannen pikken het niet langer dat hun zwangere vrouw op het werk zo negatief wordt behandeld”.  

Meest gelezen