Videospeler inladen...

EU op zoek naar hardere aanpak sociale dumping: wat zijn de knelpunten?

De Europese ministers van Werk willen in Luxemburg vandaag een akkoord vinden om sociale dumping strenger aan te pakken. Europees commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen heeft er goede hoop op dat haar voorstel om de detacheringsrichtlijn aan te passen goedgekeurd wordt. Er liggen wel nog enkele knelpunten op de tafel.

Gedetacheerde werknemers worden door hun bedrijf in een EU-land uitgestuurd naar een ander EU-land, bijvoorbeeld in de bouw, de chemische of de transportsector. Gedetacheerde werknemers uit Polen of Roemenië zijn nu een pak goedkoper dan Belgische omdat ze volgens de huidige regels het minimumloon betaald moeten krijgen, wat tot praktijken van sociale dumping bij ons en in de buurlanden. De basis van het voorstel van Thyssen legt gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats vast vanaf dag één.

Videospeler inladen...

Wat zijn de knelpunten?

Duur van de detachering

In het voorstel van Thyssen staat dat de periode van de detachering beperkt moet worden tot 24 maanden. Dat stuitte in juni nog op plots verzet van de kersverse Franse president Macron die de regels nog strenger wilde maken en naar 12 maanden wilde gaan. Duurt de opdracht langer, dan veranderen de regels en moet de werkgever het volledige arbeidsrecht van het gastland overnemen. Gemiddeld werkt een gedetacheerde werknemer vier maanden aan een opdracht.

Frankrijk maakt intussen deel uit van een coalitie van zes landen, onder wie ook België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk die nu pleiten voor 12 maanden. Een aantal landen is daar nog altijd niet voor te vinden maar men rekent op een meerderheid. "De duur is niet het belangrijkste onderdeel, het principe van gelijk loon voor gelijk werk vanaf dag 1 is wat telt", zegt Thyssen.

Invoering

De nieuwe Europese regels moeten toegepast worden door de lidstaten, omgezet worden in nationale wetgeving. De zes landen willen graag dat dat binnen de 2 jaar is, zoals gewoonlijk. Maar landen als Hongarije vinden die periode te kort. Ook daar rekent men op een creatieve oplossing. "Er is genoeg flexibiliteit."

Transport

De transportsector valt onder de regels van detachering maar is een geval apart. Landen met veel truckers eisen dan ook een aparte regeling voor de chauffeurs. Dat dossier doorkruist de onderhandelingen over detachering maar is zelf nog verre van afgerond. Dus wordt voorlopig afgesproken om de bestaande detacheringsregels toe te passen tot er een akkoord is over het hele transportpakket.

"Over detachering zijn we al anderhalf jaar aan het praten, het transportpakket ligt nog maar net op de tafel. We moeten iedereen tijd geven om aan het dossier te werken", zegt een diplomaat. Concreet zal een truckchauffeur die gedetacheerd wordt nog het minimumloon betaald krijgen, tot er een akkoord is over het transportpakket. Vanaf dan gelden de nieuwe regels van gelijk loon voor gelijk werk ook voor hem. 

Videospeler inladen...

Thyssen heeft hard gewerkt aan het dossier en kreeg veel tegenkanting. 11 nationale parlementen trokken tegen haar voorstel een gele kaart, omdat ze vonden dat de regels die ze voorstelden niet op Europees niveau maar op nationaal beslist moeten worden. Thyssen legde de kaart naast zich neer, veranderde niks aan haar voorstel en trok meer dan eens naar de tegenstribbelende landen om hen te overtuigen. "Ik heb de obstakels een voor een uit de weg geruimd en de landen in vooral Oost- en Centraal-Europa proberen overtuigen dat zij geen tweederangswerknemers willen. Mijn voorstel toont dat Europa beschermt." 

Videospeler inladen...

De kans is klein dat die landen het voorstel van Thyssen steunen straks. Er zal dan over gestemd moeten worden om een gekwalificeerde meerderheid te bekomen. 

Meest gelezen