BELGA/VERGULT

Hugo Coveliers over de Bende van Nijvel: "Doofpot ? Sommigen wilden de instellingen beschermen"

Oud-politicus Hugo Coveliers, die in de eerste parlementaire Bendecommissie zat, bevestigt wat oud-politicus Tony Van Parys (voorzitter van de tweede Bendecommissie) al zei: er is te weinig onderzoek gedaan naar de mogelijke betrokkenheid van ex-rijkswachters bij de Bende van Nijvel. Maar in “De wereld vandaag” op Radio 1 zei Coveliers ook dat hij geen geloof hecht aan allerlei samenzweringstheorieën. “Het is niet zo dat er mensen waren die criminelen wilden beschermen. Er waren wel mensen die de instellingen wilden beschermen.”

“Wat ik nu allemaal hoor en lees, geeft mij toch een gevoel van ik-had-gelijk”, zegt Hugo Coveliers. “In de jaren 1988-1990 heb ik al gezegd dat er meer dan waarschijnlijk leden van de rijkswacht tot die bende behoorden. Toen werd ik weggelachen, maar nu is er dus toch minstens één die het heeft toegegeven.”

“Ik weet zeker dat de link met de rijkswacht onderzocht is, maar wellicht nooit ten gronde. Blijkbaar zijn onderzoekers altijd op barrières gestoten waar ze niet over konden. Want de grote vraag is: hoe kan het dat in zo’n omvangrijk dossier, met 28 doden en waardoor het hele land op zijn kop stond, dat daar nooit één zaak van is opgelost? Dat is zeer onwaarschijnlijk en zeer moeilijk te aanvaarden. Dus er moet ergens een macht geweest zijn die de hele tijd belet heeft dat dat onderzoek tot op het bot werd gevoerd. Dat is belangrijk, want als je dat weet, dan ken je ook het motief van de bende.”

Als hij het over barrières heeft, bedoelt Coveliers niet dat iemand criminelen de hand boven het hoofd heeft gehouden: “Met barrières bedoel ik dat er mensen zijn geweest die bang waren - of zijn - dat door onthullingen bepaalde instellingen in het gedrang zouden komen. Mensen die dachten, oei de rijkswacht is betrokken, dat is een politiedienst, dat blijft beter geheim. Die mensen hebben niets met criminele feiten te maken.”

Ook de tegenwerking van het toenmalige college van procureurs-generaal ziet Coveliers in dat licht: “Ook zij waren te goeder trouw. De procureurs-generaal waren van oordeel dat wij als parlementairen de scheiding der machten overtraden, dat wij al die gerechtelijke onderzoeken niet moesten controleren. Dus ook zij wilden de instellingen beschermen.”

Geldgewin was alleszins niet het motief

Maar Hugo Coveliers vreest tegelijk dat andere machten minder nobele bedoelingen hadden: “Ik vrees dat er ook anderen zijn – maar ik ken ze niet, want anders zou ik het zeggen – die misschien iets te maken hadden met de organisatie van de feiten, met de reden waarom het allemaal gebeurd is. Er moet een doel geweest zijn en dat was niet het geldgewin, dat is duidelijk.”

Dat de Reus van de Bende van Nijvel nu waarschijnlijk bekend is, vindt Coveliers hoe dan ook een belangrijk element: ”Kende die verdachte de anderen die hebben deelgenomen? Of was het een bende met wisselende samenstellingen? Kende hij de opdrachtgevers? Heeft hij daar ooit iets van gezegd aan zijn broer? Want dat is het belangrijkste: als je de opdrachtgevers kent, ken je de reden waarom, ken je dus het motief, en pas dan zijn we een stap dichter bij de oplossing.“

Meest gelezen