Videospeler inladen...

"Raad van State kan vinden dat we meer en anders hadden moeten belasten, maar dan komt Raad op politiek terrein"

Vicepremier Jan Jambon (N-VA) verdedigt het politieke akkoord over de effectentaks na de opmerkingen van de Raad van State. Zijn collega Kris Peeters (CD&V) van zijn kant hoopt nu een "maximale garantie" te hebben dat de taks niet zal worden onderuitgehaald door het Grondwettelijk Hof.

De kern van de federale regering moest een oplossing zien te vinden voor de effectentaks nadat de Raad van State eerder deze maand enkele fundamentele opmerkingen had geformuleerd over de taks zoals die in het zomerakkoord van de regering was beklonken. De topministers zijn het gisteravond uiteindelijk eens geworden over enkele aanpassingen: zo zullen ook niet-beursgenoteerde aandelen belast worden en er komt een antimisbruikbepaling die moet voorkomen dat particulieren een vennootschap oprichten om aan de effectentaks te ontsnappen. De tekst gaat nu een tweede keer naar de Raad van State voor advies.

"Netjes afgerond", stelt vicepremier Jambon in "De ochtend" op Radio 1. Maar zullen de aanpassingen voldoende zijn? Omdat aandelen op naam nog steeds buiten schot blijven, vreest onder anderen professor fiscaal recht Michel Maus dat de Raad opnieuw zal oordelen dat er mogelijk sprake is van discriminatie. Jambon is formeel: "Als politiek kan je ook wel nog zeggen wat je wil belasten en wat niet. We hebben gekozen voor effectenrekeningen boven de 500.000 euro. Dat is het politiek akkoord. De Raad van State kan vinden dat we meer hadden moeten belasten en anders. Maar dan komt de Raad van State op politiek terrein en niet meer op juridisch terrein."

Volgens de N-VA-vicepremier zal de effectentaks ook geen holle taks zijn. "Er staat een serieus bedrag in de begroting voor ingeschreven. Er zijn heel wat effectenrekeningen boven de 500.000 euro in dit land en die mensen zullen een zekere bijdrage moeten leveren."

Peeters: "Maximale garantie"

Ook vicepremier Kris Peeters (CD&V) wijst erop dat de politiek nu een beslissing heeft genomen. "Maar we moeten aan behoorlijk bestuur doen", voegt hij eraan toe. "Dat wil zeggen dat we een belasting moeten voorstellen aan het parlement die grondwettelijk oké is. Dat was onze bezorgdheid. De taks moet ook het voorziene budgettaire rendement (254 miljoen euro, nvdr.) krijgen. Ik denk dat we met deze aanpassingen aan de Raad van State een belangrijk gewijzigd kunnen overmaken", aldus Peeters.

Volgens Peeters komt er nu "maximale garantie" dat de effectentaks niet zal worden onderuitgehaald door het Grondwettelijk Hof. En Kris Peeters verduidelijkt nog: "We hebben een aantal afspraken gemaakt. Het is niet de bedoeling om KMO's te viseren. Ik hoop dat de Raad van State met onze aanpassingen een gunstig advies geeft."

Videospeler inladen...

De Croo: "meer zuurstof voor bedrijven"

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) benadrukt dat de effectentaks verdedigbaar is "omdat het onderdeel uitmaakt van een totaalpakket. En dat totaalpakket zorgt voor meer zuurstof voor bedrijven en voor meer jobs". Dat zei hij in "De ochtend".

Aandelen op naam vallen niet onder de effectentaks. En dat werd volgens De Croo nu ook verduidelijkt. "Het is nooit de bedoeling geweest van deze maatregel om mensen die rechtstreeks investeren in onze economie om die te gaan raken. De maatregel gaat puur over effectenrekeningen, zodat die niet zou leiden tot veel rompslomp. Hierdoor zou de opbrengst beperkter worden. We hebben dat verduidelijkt na de opmerkingen van de Raad van State en nu hebben we een maatregel die ook uitvoerbaar is".

Vennootschapshervorming naar Nationale Bank

Alexander De Croo vertelde in “De ochtend” nog dat tijdens het topoverleg dit weekend ook werd beslist om de hervorming van de vennootschapsbelasting voor bedrijven door de Nationale Bank te laten
berekenen. Daarbij werd gevraagd niet alleen na te gaan welke gevolgen dit
heeft voor de begroting, maar ook welke effecten er zijn voor de economie.

De verlaging van de vennootschapsbelasting is niet nieuw. Regeringspartij
N-VA vroeg vorig jaar de verlaging in ruil voor de effectentaks. Die taks kwam er dan weer op aangeven van premier Michel omdat die andere coalitiepartij, CD&V, haar eis voor een meerwaardebelasting op aandelen ruilde voor meer fiscale rechtvaardigheid. Het is dan ook opmerkelijk dat er nu pas aan de Nationale Bank wordt gevraagd hoeveel de verlaging van de
vennootschapsbelasting -voor kmo’s naar 20% en voor grote bedrijven naar 25%- de economie zal opbrengen.

“Als je een belastingverlaging doet, dan moet je ook kijken op welke manier gaat dit zorgen voor meer groei, meer jobs, … dat is voor mij de essentiële discussie. We moeten verder kijken dan op het budgettaire apothekersschaaltje in evenwicht blijft”, aldus De Croo. Nochtans is in het
zomerakkoord duidelijk afgesproken dat de hervorming van de vennootschapsbelasting budgetneutraal moet zijn.  

Meest gelezen