Stijging ziekteverzuim Vlaamse overheid zet zich door en versnelt

Het ziekteverzuim bij de Vlaamse overheid is in 2016 opgelopen tot 7,54 procent. Dat is een stijging met 7,1 procent tegenover het jaar voordien. Sinds 2008 is het absenteïsme bij de Vlaamse overheid stelselmatig gestegen. Tussen 2008 en 2016 is sprake van een stijging met 18,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid.

Het ziekteverzuim bij de Vlaamse overheid zit al jaren in stijgende lijn. In 2008 lag het cijfer op 6,37 procent, in 2015 ging het een eerste keer boven de 7 procent (7,04 procent) en in 2016 klokte men af op 7,54 procent, of een stijging met 7,1 procent tegenover het jaar voordien.

Ondanks die stijging wordt de kloof met de privésector kleiner. Vroeger lag het ziekteverzuim bij de Vlaamse overheid een stuk hoger dan in de private sector, maar sinds 2015 liggen de cijfers dicht bij elkaar. De stijgende trend zet zich namelijk ook door in de privésector.

Zo lag het cijfer in de privésector in 2015 op 6,95 en in 2016 op 7,26. "Dit wijst erop dat het stijgend ziekteverzuim een algemeen maatschappelijk gegeven is zowel bij werknemers tewerkgesteld in private als in publieke organisaties", staat te lezen op de website van de Vlaamse overheid.

Oudere mensen zijn vaker ziek

Hilde De Man, arbeidspsychologe bij preventiedienst IDEWE, ziet een aantal belangrijke oorzaken, met om te beginnen de vergrijzing: "Werknemers worden steeds ouder en dus komt ziekte vaker voor. Maar ook het aantal chronische ziekten blijft de laatste jaren stijgen en bovendien leiden complexere gezinssituaties tot een zwaardere werk-levenbalans." De Man noemt ook de afslankingen bij de overheid: "Het werk is intensiever geworden voor de mensen die gebleven zijn."

Uit de cijfers blijkt nog dat vooral de langdurige ziekteperiodes (langer dan een maand) in stijgende lijn zitten. Daar is sprake van een stijging met ruim 12 procent op een jaar tijd. "Dit cijfermateriaal leert dat het belangrijk is om te proberen om het procentueel aandeel van de langdurige ziekteperiodes in het totale ziekteafwezigheidspercentage in te dijken door het nemen van diverse beleidsmaatregelen", is te lezen op de site van de Vlaamse overheid.

Meest gelezen