© Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

Europees Parlement wil dat glyfosaat binnen 5 jaar verdwijnt uit de EU

Het Europees Parlement wil dat glyfosaat binnen 5 jaar uit de EU verdwijnt. Dat advies werd vandaag in Straatsburg aangenomen. Het advies is niet bindend, maar het Europees Parlement wil hiermee druk uitoefenen op de EU-lidstaten, die morgen beslissen over de vergunning van glyfosaat.  

Het Europees Parlement wil het gebruik van glyfosaat geleidelijk laten verdwijnen uit de EU, voor het einde van 2022. Glyfosaat is vooral bekend als bestrijdingsmiddel in het product Roundup.

De resolutie werd vandaag in Straatsburg aangenomen met 355 stemmen voor, 204 stemmen tegen en 111 onthoudingen. Maar ze is niet bindend. Met dit advies wil het Europees Parlement vooral druk uitoefenen op de Europese Commissie.

De Europese Commissie heeft de lidstaten namelijk aangeraden om de vergunning van glyfosaat met 10 jaar te verlengen. Morgen buigen de 28 lidstaten zich over het voorstel van de Europese Commissie en wordt beslist welke vergunning toegekend wordt aan het controversiële glyfosaat. 

Glyfosaat kankerverwekkend?

De vraag luidt of glyfosaat kankerverwekkend is of niet? Het antwoord op die vraag is niet duidelijk. De chemische stof glyfosaat wordt gebruikt in heel wat onkruidverdelgers. Het is het hoofdbestanddeel van het pesticide Roundup van Monsanto. De Wereld­gezondheids­organisatie (WHO) bestempelt de stof als kankerverwekkend,  maar de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA spreekt dat tegen.

Op 15 december loopt de voorlopige toelating om het middel te gebruiken in de EU-landen af.

Meest gelezen