Belga

Bezorgde ouders starten petitie om kruispunten conflictvrij te maken

De werkgroep Bezorgde Ouders wil dat de Vlaamse regering zoveel mogelijk kruispunten in Vlaanderen conflictvrij maakt. Op zulke kruispunten krijgen alle weggebruikers genoeg tijd om veilig over te steken. Na enkele dodelijke ongevallen met fietsers in Antwerpen klinkt de vraag van de werkgroep steeds luider. Daarom is nu ook een petitie opgestart.

"Tegen eind november willen we zoveel mogelijk handtekeningen verzameld hebben", zegt Jo Adriaens van de werkgroep Bezorgde Ouders. "We hebben er nu al 6.500, maar daar zullen er ongetwijfeld nog bijkomen. Het is de bedoeling om de petitie te overhandigen aan het schepencollege van Antwerpen, maar zeker ook aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)."

De werkgroep kan al zeker rekenen op de steun van verschillende verenigingen en organisaties. Heel wat jeugdbewegingen hebben de oproep ondertekend, samen met de Gezinsbond, de Fietsersbond en het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Opvallend: ook de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers sluit zich aan bij de vraag om zoveel mogelijk kruispunten in Vlaanderen conflictvrij te maken. "Een belangrijk signaal", zegt Adriaens, "zo wordt duidelijk dat onze oproep breed gedragen wordt en niet enkel afkomstig lijkt uit een welbepaalde hoek van het vaak politieke veld."

Meest gelezen