Duitstaligen kunnen door akkoord elektronisch stemmen bij lokale verkiezingen

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft maandagavond een ontwerpdecreet goedgekeurd dat een samenwerkingsakkoord tussen de het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap in gang moet zetten over de organisatie van de lokale verkiezingen van volgend jaar.  

Het zorgt er concreet voor dat de Duitstalige Belgen met de gemeenteraads- én provinciale verkiezingen elektronisch kunnen stemmen.

Terwijl Wallonië beslist heeft om terug te keren naar de stemming op papier, heeft de Duitstalige Gemeenschap gekozen voor de elektronische stemming met papieren bewijsstuk, zoals dat in Vlaanderen al het geval is. De Duitstalige Gemeenschap is sinds 2015 bevoegd voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl de provinciale verkiezingen door het Waals Gewest worden georganiseerd. Om te vermijden dat de inwoners van de negen Duitstalige gemeenten te maken zouden krijgen met twee verschillende kiessystemen, werd beslist om een samenwerkingsakkoord te sluiten. Die samenwerking houdt in dat de Duitstalige Gemeenschap de organisatie van de provinciale verkiezingen op zich zal nemen, net als de eventuele meerkost van een elektronische stemming. Het akkoord heeft enkel betrekking op de organisatie van de verkiezingen van 2018, maar kan uitgebreid of aangepast worden wanneer de twee regeringen daarmee akkoord gaan.

Bij de stemming van maandag was enkel de partij Vivant sterk gekant tegen het ontwerpdecreet, vanwege informaticaproblemen bij de verkiezingen van 2014 en de hogere kostprijs van een elektronische stemming in vergelijking met een stemming op papier. De groenen hebben zich onthouden bij de stemming.

Meest gelezen