Rapport Franse regering: politiegeweld tegen migranten in Calais "plausibel" 

De Franse regering heeft een onderzoek gepubliceerd rond het optreden van de politie tegen de migranten en hulpverleners in Calais. Mensenrechtenorganisaties beschuldigden de politie ervan buitensporig geweld gebruikt te hebben, volgens het rapport van de Franse regering is dit "plausibel". 

Vandaag is het een jaar geleden dat het kamp nabij Calais, de zogenoemde “jungle” waar duizenden migranten de oversteek naar Groot-Brittannië afwachtten, werd ontruimd door de Franse politie. Duizenden werden geëvacueerd en weggebracht, niet naar het gedroomde Verenigd Koninkrijk, maar naar opvangcentra verspreid over Frankrijk. 

Volgens een rapport van de Franse dienst voor Migratie en Integratie dat vorige vrijdag werd gepubliceerd, zou 42% van de geregistreerde migranten asiel gekregen hebben, 46% wacht nog altijd op een definitieve beslissing, 7% van de geëvacueerden kreeg een negatief antwoord en 5% zou hun aanvraag laten vallen hebben. Niet iedereen kreeg dus een positief antwoord en in de straten en bossen rond Calais zwerven dan ook nog altijd honderden gelukszoekers rond die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk willen wagen. 

Hardhandig optreden van de politie

De levensomstandigheden zijn er erg precair. De politie deed er het afgelopen jaar alles aan om een langdurig verblijf voor deze mensen onmogelijk te maken. Volgens een rapport uit juli 2017 van Human Rights Watch zou de politie geweld gebruikt hebben tegen asielzoekers en hulpverleners, de hulpverlening bemoeilijkt hebben en hulpverleners lastig gevallen hebben.

Volgens getuigen zou de politie ook pepperspray gebruikt hebben tegen kinderen en volwassenen tijdens hun slaap of als ze te eten kregen. Ze zouden zelfs de bezittingen van sommige migranten afgenomen hebben, zoals tenten, slaapzakken, dekens en kledij. 

Vrouwelijke migranten, die erg in de minderheid zijn, krijgen het extra hard te verduren. Zonder veilige schuilplaatsen zijn ze vatbaar voor fysiek en seksueel misbruik, mensensmokkel en uitbuiting. Zwangere vrouwen lopen meer risico om te vroeg te bevallen of een miskraam te hebben omdat ze te weinig of zelfs geen controles ondergaan. Bovendien zijn er geen toiletten of douches, "vreselijke omstandigheden voor een vrouw met haar maandstonden", aldus een vrijwilliger van het Refugee Women’s Centre.

Onderzoek Franse regering

De Franse regering gaf na aanhoudende kritiek van mensenrechtenorganisatie de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de situatie in Calais. Het rapport, dat gisteren gepubliceerd werd, acht het op basis van getuigenissen ‘plausibel’ dat de politie de regels inderdaad overschreden heeft. Het rapport acht het onwaarschijnlijk dat er pepperspray gebruikt zou zijn maar de politie zou wel traangas ingezet hebben. 

Op basis van het getuigenissen concludeert het rapport ook dat de politie ten onrechte disproportioneel geweld gebruikt zou hebben tegen migranten en hulpverleners. Een andere tekortkoming is volgens het rapport ook dat de politie de bezittingen van sommigen geconfisceerd zou hebben. Maar volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er "geen enkel element in dit rapport dat als afdoende bewijs dient voor de beschuldigingen in het Human Rights Watch rapport". De plausibele tekortkomingen in de aanpak van de politie zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken niet voldoende om hun werkwijze in twijfel te trekken. 

Meest gelezen