Leuven wil uitgroeien tot "smart city"

De Leuvense gemeenteraad heeft maandagavond een intentieverklaring goedgekeurd om samen met de KU Leuven, Leuven Mindgate, IMEC, de hogeschool UC Leuven-Limburg en de bedrijven Cronos en Commscope van Leuven een "smart city" te maken.  

Rond een aantal focusdomeinen zoals gezondheidszorg, luchtkwaliteit en mobiliteit zal de stad een aantal proeftuinen financieren. Het rekent hiervoor ook op Vlaamse subsidies.

Binnenkort start een eerste experiment met technologie van het Leuvense bedrijf Option. Het gaat om sensoren die geplaatst worden op lantaarnpalen om allerlei dingen te meten, zoals de luchtkwaliteit en het al dan niet bezet zijn van parkeerplaatsen, en de resultaten door te sturen naar zowel stedelijke diensten als de smartphones van individuele gebruikers. Ze zullen in eerste instantie geplaatst worden op de Grote Markt, het station en de Leuvense ring, en na een positieve evaluatie ook op andere locaties in de stad.

Leuven verwacht, na de goedkeuring van de breed geformuleerde intentieverklaring, voorstellen van bedrijven om verdere proeftuinen op te zetten. Het kan zowel gaan om projecten ter verbetering van de gezondheidszorg, de mobiliteit, de luchtkwaliteit, de handel en de dienstverlening aan de burger. Het uiteindelijke doel is volgens schepen Mohamed Ridouani (sp.a) een duurzamere omgeving te creëren waar het aangenaam is om te wonen, te leren, te werken en te ontspannen.

Meest gelezen