This content is subject to copyright.

Seksuele intimidatie bij Europese instellingen: "Elke vrouw die dit meemaakt is een vrouw te veel"

Ook vrouwen die werken bij de Europese instellingen in Brussel zijn het slachtoffer van seksuele intimidatie. Dat blijkt uit nieuwe getuigenissen. Sommige Europese parlementsleden blijken maar al te graag misbruik te maken van hun machtspositie. Na het schandaal rond Harvey Weinstein komen er zo steeds meer verhalen boven.

Op de website van Politico Europe verscheen gisteren een artikel dat kopt: “Harassment in the Brussels EU bubble”. Ook The Sunday Times en de Franse krant Le Figaro brachten vorige week getuigenissen aan het licht. Aanleiding is het notitieboekje van Jeanne Ponté, de 27-jarige parlementaire assistente van Europees Parlementslid Édouard Martin. Sinds enkele jaren noteert zij in haar boekje alle voorvallen van seksuele intimidatie die zijzelf en haar collega’s meemaakten. Dat gaat van ongepaste opmerkingen tot regelrechte fysieke intimidaties. Zo legde ze al rond de vijftig voorvallen vast. En dat zijn enkel die voorvallen waar zij weet van heeft.

“Het is een goede gelegenheid om te tonen dat dit met alle vrouwen kan gebeuren”, zegt Martin in Le Figaro. Hij was het die Jeanne aanspoorde om met het boekje naar buiten te komen. “Vooral bij vrouwen die in contact komen met machtige mannen die zichzelf als almachtig beschouwen”. Zelfs de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Margot Wallström, bevestigde vorige week dat seksuele intimidatie voorkomt op “het hoogste politieke niveau” en dat zijzelf hier al het slachtoffer van was.

“Ben je bang van mij?”

Voorbeelden van die seksuele intimidatie zijn er genoeg. Zo krijgen jonge vrouwen een contract in de Europese instellingen aangeboden in ruil voor seks, worden zij ongevraagd aangeraakt, krijgen ze commentaar op hun kleding en worden ze uitgenodigd op ongepaste dates. Politico Europe bemachtigde zo een sms die Yves Cochet stuurde naar de 25-jarige vrouwelijke assistente van een parlementslid. Cochet, nu 71 maar tot enkele jaren geleden nog Europees Parlementslid, vraagt de assistente uit eten. Op haar weigering stuurt hij een lange sms waarin hij haar beslissing aanklaagt en bevestigt dat het gesprek niet zou gaan over politiek maar over “jou, jouw passies, jouw dromen, jouw fantasieën.” Hij voegt er nog aan toe: “Inderdaad, het cliché van de oude man die een jong mooi meisje uitvraagt, bestaat. Ben je bang van wat men zal zeggen over jou? Of ben je bang van mij?” 

De seksuele intimidatie doet zich echter niet alleen bij de Europese instellingen voor. De privésector, waaronder bijvoorbeeld NGO’s, krijgt er minstens evenveel mee te kampen. En ook mannen kunnen het slachtoffer zijn. Politico Europe verzamelde tot nu toe al getuigenissen van 6 mannen en 87 vrouwen.

Dader heeft vaak machtspositie

Wie denkt dat in de meest hoogopgeleide kringen geen seksuele intimidatie zou voorkomen, komt dus bedrogen uit. In The Sunday Times getuigt een 24-jarige advocate dat de machtige positie van de mannen in kwestie het probleem mee verergert: “Europese parlementsleden voelen zich machtig omdat ze assistenten kunnen ontslaan wanneer ze maar willen terwijl zij zelf bijna volledig uit de spotlights van de media blijven. Ze hebben het gevoel dat ze alles kunnen doen wat ze willen”.

Door de machtspositie van de daders is het voor de slachtoffers dan ook nog moeilijker om de intimidatie publiekelijk aan te kaarten. Veel anonieme slachtoffers zeggen de dader niet te willen aanklagen uit vrees voor hun politieke carrière. Hun job bij de Europese instellingen is immers vaak de bekroning van een lange studie waar veel opofferingen voor werden gemaakt. Een lange juridische strijd – als het al zover komt – en uitgebreide aandacht in de media zouden zo’n carrière in gevaar kunnen brengen.

Actie ondernemen

In een interview met Radio 1 gaf Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) aan dat het probleem gekend is. "Hoewel het mij persoonlijk nog niet verteld is, heb ik in de wandelgangen van het Europees Parlement al wel verhalen gehoord." Ze zegt dat slachtoffers van intimidatie steeds bij de personeelsdienst terecht kunnen en betreurt dat mensen dit vaak niet durven. Vautmans benadrukt echter dat men zulke klachten altijd serieus moet nemen: "Elke vrouw die dit meemaakt is een vrouw te veel. Daarom zal ik samen met vrouwen over de partijgrenzen heen oproepen tot actie in het Europees Parlement. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen. We vragen dat er gekeken wordt naar hoe we met klachten omgaan, hoe we slachtoffers kunnen begeleiden en we zullen nog meer inzetten op sensibilisering."

Morgen is er daarom in het Europees Parlement een plenair debat over hoe men seksuele intimidatie en misbruik in de Europese Unie kan tegengaan.