COPYRIGHT Chris Pennarts Blokland 82 - 3417 MR Montfoort 0653-309747 info@chrispennarts.nl www.chrispennarts.nl

Wie straks langer dan 45 jaar werkt, zal ook een hoger pensioen krijgen

In de Kamer zijn nieuwe pensioenregels goedgekeurd. Daardoor zullen mensen die langer werken dan 45 jaar een hoger pensioen krijgen. Voor die gewerkte jaren zal SWT, het vroegere brugpensioen, niet altijd meer meetellen en dat levert kritiek op.

De nieuwe pensioenregels gaan verder op de pensioenhervorming van de vorige regering. Toen al werd een eerste keer geraakt aan de zogenoemde "eenheid van loopbaan". Dat betekent dat mensen maximaal 45 jaren kunnen werken voor een volledig pensioen. Wie langer werkt, krijgt niet meer pensioen.

De regering wil mensen langer aan het werk houden en dus heeft ze nu beslist om mensen die langer werken dan 45 jaar ook meer pensioen te geven. De nieuwe regels gaan in voor mensen die vanaf 1 januari 2019 met pensioen gaan. De wet moet wel nog langs het parlement passeren.

100 euro pensioen minder?

Tot daar zijn meerderheid en oppositie het eigenlijk eens over de pensioenhervorming, maar er zijn uitzonderingen. Mensen die vanaf 1 januari van dit jaar met SWT zijn gegaan, het vroegere brugpensioen, vissen achter het net.

Toen ze ingingen op de SWT-regeling werd hen immers verteld dat de jaren SWT meetelden voor hun pensioen. Met deze nieuwe wet is dat niet meer het geval. Zij zullen dus een stuk pensioen verliezen, omdat SWT-jaren vanaf dit jaar niet worden meegeteld en dus hun beginjaren (met een veel lager loon) zwaarder gaan doorwegen.

Voor mensen die met SWT zijn gegaan na herstructurering is er een aparte uitzondering. Wie voor 20 oktober 2016 ontslagen werd, ziet zijn of haar SWT-jaren wél meetellen. Voor werkloze jaren (zonder SWT) is er geen uitzondering. Zij vallen uit de boot.

In het geval van SWT spreken de vakbonden van contractbreuk. Volgens de bonden zullen de getroffenen gemiddeld 100 euro pensioen verliezen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) houdt het op een goeie 10 euro.

Meest gelezen