Regels voor lage-emissiezone zullen ook gelden voor Fransen en Nederlanders

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) gaat de wet op de kruispuntbank voor voertuigen aanpassen zodat ook Fransen en Nederlanders beboet kunnen worden als ze de regels van de lage-emissiezone (LEZ) overtreden.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) had de kwestie op het overlegcomité gebracht omdat Antwerpen vandaag de enige LEZ van het land heeft. De kwestie kwam gisteren ook in het Brussels parlement ter sprake bij de bespreking van de ontwerpordonnantie over de invoering van de LEZ.

Momenteel kunnen buitenlandse bestuurders die de LEZ-wetgeving overtreden niet geverbaliseerd worden. Door de crossborder-richtlijn kunnen buitenlandse bestuurders niet langer ongestraft een aantal zware verkeersovertredingen plegen. Voor kleinere overtredingen geldt deze richtlijn niet. België heeft wel bilaterale akkoorden met Nederland en Frankrijk die de uitwisseling van gegevens voor bepaalde overtredingen zoals parkeerovertredingen of het niet betalen van de parkeerretributies. Toen deze akkoord werden afgesloten was er echter nog geen sprake van LEZ.

Minister Bellot past daar nu een mouw aan door de federale wet aan te passen, zodat de identiteit van de overtreder van de LEZ-regels achterhaald kan worden en hij of zij geverbaliseerd kan worden. Zo kondigde hij vandaag op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen aan. Met Duitsland en Luxemburg bestaan dergelijke bilaterale akkoord niet, zodat de uitbreiding niet voor hen geldt.

Meest gelezen