Videospeler inladen...

Romeo: hier geboren, maar na 12 jaar nog steeds geen Belg

Sinds zijn geboorte woont Romeo al in België, bijna 12 jaar ondertussen. En toch heeft hij na al die jaren nog steeds de Belgische nationaliteit niet verkregen. Zijn pleegouders hebben ondertussen hemel en aarde bewogen, maar ze botsen telkens weer op een muur van instanties en administraties. Pleegzorg Vlaanderen en het Kinderrechtencommissariaat eisen dat er dringend wat verandert.

Misschien doet de schuilnaam “Romeo” bij u nog wel een belletje rinkelen. Anderhalf jaar geleden kwam het verhaal van deze jongen onder de aandacht. De biologische mama van Romeo is afkomstig uit Liberia maar belandde zonder papieren in België. Ze beviel hier van Romeo maar kon zelf niet voor haar kind zorgen, waardoor de jongen in een pleeggezin terecht kwam. Lange tijd was Romeo dus geen Liberiaan, maar ook geen Belg. Hij had gewoonweg geen nationaliteit. 

Een doodlopend straatje

De pleegouders van Romeo strijden er al jaren voor om hem als Belg te mogen inschrijven. Twee jaar geleden hoopten ze op een doorbraak door Romeo staatloos te laten verklaren. Maar dat draaide anders uit dan gehoopt. Door een administratieve fout werden de voor- en achternaam van zijn biologische moeder per ongeluk omgewisseld. Het dossier belandde daardoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken die fraude vermoedde. 

De zaak werd uitgeklaard en in april dit jaar leek er eindelijk licht aan het einde van de tunnel te komen. De biologische moeder bracht haar officiële geboorteakte in Liberia in orde en bezorgde die documenten ook aan de stad Turnhout. Helaas: twee weken geleden kreeg het pleeggezin te horen dat ook de biologische mama “niet in aanmerking komt om de verklaring van nationaliteit voor Romeo af te leggen”. Een alternatief werd er niet geboden. 

Hij is zoals alle andere kinderen van zijn leeftijd, en toch is hij geen Belg. Dat is gewoon niet te begrijpen.” 

Pleegmoeder Hilde Anthonissen

De pleegouders van Romeo zochten doorheen de jaren hulp bij talloze instanties: de gemeente Turnhout, Binnenlandse Zaken, Justitie, Welzijn, Asiel- en Migratie, Dienst Vreemdelingenzaken, enzovoort. Helaas zonder succes. Na 12 jaar heeft de jongen die hier geboren werd de Belgische nationaliteit nog steeds niet verkregen. Sterker nog: hoewel hij eerst geen enkele nationaliteit had, deelde de Liberiaanse ambassade onlangs mee dat de jongen op zijn 18 toch welkom is als onderdaan van Liberia. En dat baart het pleeggezin erg veel zorgen. “Hij is hier geboren, hij is nooit ergens anders geweest dan hier in België,” zegt pleegmoeder Hilde Anthonissen. “Hij spreekt enkel Nederlands, hij spreekt ons dialect. Hij is zoals alle andere kinderen van zijn leeftijd, en toch is hij geen Belg. Dat is gewoon niet te begrijpen.” 

Geen Belgische nationaliteit: geen reizen, geen voetbal

Romeo heeft dus geen Belgische nationaliteit, en de gevolgen daarvan zijn nu al voelbaar voor de jongen. Zo mag hij bijvoorbeeld niet mee op reis naar het buitenland. En ook zijn grootste hobby – voetballen - kan erdoor in het gedrang komen, legt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen uit: “Hij heeft geen Kids-ID. Dat betekent dat hij vanaf zijn 12 jaar in principe niet meer op het wedstrijdblad kan”. En dat is voor de jongen zelf een van zijn grootste nachtmerries: “Dan kan ik niet meer gaan voetballen, en dat zou ik heel jammer vinden. Want dan zou ik mijn vrienden heel erg missen. En dan heb ik ook geen sport meer”. Pleegmoeder Hilde wordt er moedeloos van: “Een bijna 12-jarige met zo veel zorgen en vragen… Wat kunnen wij nog doen voor hem?”

Pleegzorg Vlaanderen betreurt het enorm dat deze strijd zo veel energie vraagt van de pleegouders: “We vinden dat heel erg jammer, want dan komt de opvoeding van een pleegkind niet meer op de eerste plaats”, zegt Niels Heselmans. “Vandaar dat we politici en beleidsmakers toch echt willen vragen om een oplossing te zoeken en duidelijkheid te geven over de stappen die pleeggezinnen moeten ondernemen. Op die manier kunnen we de kinderen hopelijk geven waar ze recht op hebben”. 

Vlaanderen telt meerdere Romeo's

Helaas is het verhaal van Romeo geen alleenstaand geval, vertelt Bruno Vanobbergen van het Kinderrechtencommissariaat: “Twee jaar geleden hebben we vastgesteld dat ongeveer 90 pleegkinderen in een vergelijkbare situatie zitten. Voor ons is het heel belangrijk dat er aan die kinderen duidelijkheid verschaft wordt. En dat betekent wat ons betreft dat ze de Belgische nationaliteit verwerven, zodat ze op een veilige en rustige manier in ons land kunnen verblijven”. 

Bovendien benadrukt de kinderrechtencommissaris dat de gevolgen op lange termijn schrijnend kunnen zijn. Zonder de Belgische nationaliteit kunnen meerderjarigen namelijk makkelijk het land uitgezet worden. “Je leeft dus 18 jaar in een land waar je je vrije tijd, je schoolcarrière, je hele leven uitbouwt. Dan is het toch een heel rare suggestie om die kinderen na 18 jaar te transplanteren van de ene naar de andere context. Een context die cultureel of op vlak van taal zo sterk verschilt. Dat kan je gewoon niet maken”. 

Ondertussen heeft ook Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gereageerd en hij gaat met de betrokkenen, de pleegouders, praten.

Meest gelezen