Vaders niet welkom bij schoolactiviteiten? Crevits: “Als er geen systematiek in zit”

Vorige week was er opschudding over enkele scholen, in
Antwerpen en Gent, waar vaders niet welkom waren om aan aparte activiteiten deel te nemen. Het ging telkens om scholen met veel kinderen van buitenlandse origine. De scholen wilden hiermee de drempel verlagen voor moeders om aan de activiteiten mee te werken. "Hier mag zeker geen systematiek inzitten. Maar het kan wel als opstap”, vindt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).  

“Het is een antwoord met nuance", zegt Crevits in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Ik vind ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Het Rekenhof heeft vorige week nog gesteld dat de betrokkenheid van ouders een grote invloed heeft op de schoolresultaten van zoon of dochter. Als je als school ouders in de ouderraad en het schoolbestuur toelaat , dan kan het niet dat je alleen mama’s toelaat."

"Sommige scholen kampen met het probleem dat ze noch met de mama noch met de papa contact hebben. Dan kunnen deze maatregelen wel een mogelijkheid zijn om dit op te lossen", vindt Crevits. "Voor mij kan het om uitzonderlijke situaties of drempels weg te werken. Je mag het zeker niet doen om een bepaald model te  bestendigen. Enkel en alleen als opstap naar gelijkwaardigheid.”

Gebeurt deze toegeving alleen omwille van mensen met een bepaalde religieuze achtergrond?

“Dit jaar stond de voorleesweek alleen in het teken van vaders om hen meer te sensibiliseren. Hier gaat het erom de mama’s meer te betrekken. Dus worden er nu bijvoorbeeld sportlessen georganiseerd na de uren en proberen ze mama’s na te laten blijven om fruit te snijden."

"Persoonlijk vind ik dat niet oké als daar een systematiek in zit, maar als opstap naar gelijkheid is dit wel oké. Maar niet voor een lange periode", aldus Crevits. "Als mensen met een totaal ander beeld naar hier komen en hun kinderen hier naar school gaan, dan is het belangrijk dat we hun ouders kunnen bereiken. Als deze maatregel wordt gebruik om contact te leggen, dan is dat een goede zaak. Het uiteindelijke doel is volledige gelijkwaardigheid.”

Wat met kinderen die niet gemengd mogen zwemmen en eventueel lessen met jongens en meisjes apart?

Crevits is duidelijk. "Dit is op geen enkele manier te aanvaarden. Zwemmen heeft absoluut niets met contact met ouders te maken. Leren zwemmen staat in de eindtermen, daar kun je niet omheen. Als je bij ons naar school gaat moet je hieraan participeren. Hier kan ik geen mildheid opbrengen. Het kan voor mij dat scholen bijzondere manieren zoeken om die betrokkenheid te vergroten, maar dit moet eerder uitzondering zijn.” 

Meest gelezen